Skip to main content

CSR w Sony Europe

Komunikat prasowy   •   Lip 28, 2009 12:42 CEST

Będąc firmą o ogólnoświatowym zasięgu, Sony dostrzega i uznaje swoje zobowiązania w stosunku do przyszłych pokoleń.

Jako Sony Europe, jesteśmy zafascynowani zdolnością naszej technologii do stymulowania zmian. Dzięki unikatowym zasobom i niezłomności ducha możemy wspomagać przywracanie więzi ze światem, w którym żyjemy, i spełniać rolę katalizatora przemian.

Miarą potencjalnego zakresu naszych działań – zarówno w lokalnej społeczności, jak i na skalę globalną – są szerokie zainteresowania i duża pomysłowość naszych pracowników. Dzięki nim możemy ograniczyć nasz wpływ na środowisko i promować inicjatywy zrównoważonego rozwoju na szerszą skalę. Skoncentrujemy się na tych dziedzinach, w których wykorzystanie naszych technologii może dać największe efekty.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w przypadku Sony Europe skupia się zasadniczo na czterech aspektach: pracownikach, społeczności, środowisku i odpowiedzialności za produkt.

Pracownicy Sony

Pracownicy odgrywają kluczową rolę w działalności Sony Europe. Rozumiemy znaczenie różnorodności, rozwoju, komunikacji i stworzenia optymalnego środowiska pracy.

Aby stworzyć im możliwość wyrażenia opinii, co dwa lata ankietujemy wszystkich zatrudnionych, a zebrane informacje wykorzystujemy do poprawy środowiska pracy. Tworzymy też warunki do osobistego rozwoju w ramach programu „WorkSmart” (w którym od 2006 roku uczestniczyło ponad 1800 osób 2006). Do celów tego programu należy zwiększanie wydajności i poprawa stanu zdrowia.

Społeczność

Sony Europe ma świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas jako międzynarodowym przedsiębiorstwie. Zachęcamy wszystkie nasze jednostki organizacyjne i pracowników do odgrywania aktywnej roli w swoich społecznościach.

Oto kilka przykładów programów i projektów z całej Europy:

Ktoś cię potrzebuje – globalny, wewnętrzny program służący zacieśnieniu związku między jednostką organizacyjną Sony a jej lokalną społecznością. W tym roku kilka jednostek wspomogło swoją lokalną społeczność takimi przedsięwzięciami, jak: odnowienie placu zabaw dla dzieci; współpraca z Handicap International w celu promocji sportu jako sposobu budowania solidarności i integracji; udział w imprezie biegowej w celu zgromadzenia funduszy na lokalny szpital dziecięcy.

Program Para darów – jego celem jest tworzenie zachęt do indywidualnej ofiarności i działań dobroczynnych wśród personelu. Kiedy w ramach tego programu pracownik przekazuje darowiznę na objętą programem inicjatywę charytatywną lub kulturalną, jego pracodawca przekazuje na ten sam cel identyczną kwotę.

Fundacja Sony Europa – utworzona w 1995 roku organizacja non profit. Fundacja działa w skali całej Europy, wspierając inicjatywy charytatywne i kulturalne dotyczące edukacji, zdrowia i opieki społecznej, osób potrzebujących oraz kultury i sztuki.

Odpowiedzialność za produkt

Jakość i zgodność ze standardami ma dla Sony ogromne znaczenie. Wszystkie produkty Sony spełniają wymagania techniczne i jakościowe, dzięki czemu nasi klienci otrzymują bezpieczne i niezawodne produkty. Od 2003 roku każdy z dostawców Sony musi spełniać wymagania programu Green Partner. W ramach tego programu audytorzy systematycznie odwiedzają i sprawdzają poziom zarządzania środowiskowego wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dzięki temu Sony może w pełni nadzorować wykorzystanie substancji chemicznych w swoich produktach.

Środowisko naturalne

Stale analizujemy i doskonalimy nasze produkty, procesy i potencjalny wpływ naszych działań na środowisko naturalne. Wiemy, że nie da się uzyskać pozytywnego wpływu na środowisko tylko pojedynczym rozwiązaniem. Dlatego zasady „Eko-myślenia” stosujemy na wszystkich etapach naszej działalności - od pozyskiwania surowców do dostarczania produktów naszym Klientom. Aby uzyskać więcej informacji o działalności Sony Europe na rzecz środowiska naturalnego, kliknij tutaj www.sony.eu/eco.