Skip to main content

1.6miljonerklubben startar i Norge idag! For kvinners helse!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 12:23 CET

Kända kvinnor startar 1.6miljonerklubben i Norge! 1 februari, klockna 15- 16 på Hotel Grims Grenka. Alexandra Charles, Wenche Myhre, Lill Lindfors, Marit Maurstad, Toppen bech, Elisabeth Andreasson samt läkare och Styrelsen för 1.6 i Norge möter pressen.
18.30 Seminarium i Norweigians lokaler. Föreningen i Norge skall arbeta enligt samma mål och syfte som svenska klubben.

www.1.6miljonerklubben.com

För mer info - kontakta Alexandra Charles, Ordförande och grundare, 0708-280911, samt Gisela L Montan 0766 344 151.

 

 

Å VÆRE KVINNE ER FARLIGERE ENN DU TROR!

VISSTE DU AT:                            

- medisinsk forskning i overveiende grad er gjennomført på menn?

- menn har vært normen også innen medisinsk utdanning?

- kvinner har andre symptomer enn menn på hjerte-kar sykdom?

- nærmere 40 % av kvinner dør av hjerte-kar sykdom, ofte fordi symptomene blir feiltolket?

- det bevilges mindre penger til forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn?

 ØNSKER DU Å BIDRA TIL AT DETTE BILDET BLIR ENDRET?

VELKOMMEN SOM MEDLEM I 1,6MILLIONERKLUBBEN!

 BAKGRUNN:

Klubben ble startet 1998 i Sverige av Alexandra Charles.

Da var det 1,6 millioner kvinner i Sverige over 45 år, som var den gruppen som først ble fokusert. Senere har også 2,6miljonerklubben blitt etablert, for kvinner fra 25 år.

Den svenske websiden: www.1.6miljonerklubben.com

I Norge er det nå ca. 1,6 millioner kvinner over 25 år, og vi har valgt å samle oss i en forening.

 VI VIL:

Spre objektiv informasjon om kvinners helse, bidra til økt forskning på helseområder som angår spesielt kvinner uansett alder og etnisk bakgrunn, samt forbedre kvinners livskvalitet basert på økt kunnskap og styrket helse.

 STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLET:

-          Helsefaglig gruppe med kvinnelige forskere og helsepersoner som prioriterer og kvalitetssikrer klubbens satsningsområder, samt bidrar ved klubbens arrangementer.

 -          Ambassadørgruppe med kjente kvinner som er opptatt av kvinners helse, og bidrar til å bygge bro mellom fagmiljøer, media og allmennheten (Wenche Myhre, Elisabeth Andreassen, Toppen Bech, Mari Maurstad m.fl.).

 -          Oppnå oppmerksomhet og anerkjennelse ved samarbeid med viktige miljøer og institusjoner for kvinnehelse, samt arrangere jevnlige møter i hele landet med aktuelle og engasjerende foredrag og underholdning.

 VIKTIGE FOKUSOMRÅDER:

-          Innføring av kvinneperspektivet som obligatorisk del av medisinsk forskning og utdanning

-          Holistisk syn på kvinnehelse / sammenhengen mellom kropp og sjel

-          Styrking av kvinners status, samt kunnskap om egen helse og forebyggende helse

-          Internasjonalt samarbeid og nettverk for alle kvinner uansett etnisk bakgrunn og alder

-          Påvirkning av politikere / beslutningstakere til bredere satsing innen kvinners helse

-          Engasjement innen miljøspørsmål som angår alle mennesker

-          Kultur som inspirasjon for å styrke helsen

 FORM / DELTAKELSE:

-          Ideell organisasjon, drevet ved medlemsinntekter, bidrag fra samarbeidspartnere og ev. støttemidler. Alt overskudd skal gå til kvinnehelseformål

-          Alle kvinner over 18 år ønskes velkommen som medlem (menn er også velkomne, for samarbeid og gjensidig respekt)

 

FREMDRIFT:

Den norske 1,6 millionerklubben startet for fullt sitt arbeid våren 2010, og vil i stor grad basere virksomheten på inspirasjon og samarbeid med den svenske foreningen.

Vi er i gang med å oppsøke engasjerte kvinner som vil bidra til å forme organisasjonen, og tilpasse satsingsområder og aktiviteter for norske forhold.

Gjennom høsten 2010 vil blant annet følgende videreutvikles:

- Helsefaglig Spesialistgruppe

- Ambassadørgruppe

- Øvrige grupper for ivaretagelse av organisasjonens virksomhet og drift

TA KONTAKT MED OSS DERSOM DU ØNSKER Å BIDRA MED

-          DIN ARBEIDSKAPASITET / KOMPETANSE

-          TEMAER / AKTIVITETER

-          TIPS OM SAMARBEIDSPARTNERE / SPONSORER

 

REGISTRER DEG SOM MEDLEM ALLEREDE NÅ

 Gå inn på vår webside (under utvikling):  www.1.6millionerklubben.no

 

Vennlig hilsen                                          Styret i 1,6 millionerklubben i Norge

 

Vigdis Thire

Gerd Kjos

Solveig Melbye

Hilde Aalling Syvertsen

Alexandra Charles

Harriet Gillberg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy