Skip to main content

Alexandra Charles, Mari Maurstad, Toppen Bech i Norsk TV2, kl 8.47, fredag 4e feb

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:38 CET

1,6 millionerklubben lansert i Norge


Mari Maurstad, Lill Lindfors, Toppen Bech og Wenche Myhre var blant kjendisene som var til stede da lobby- og kunnskapsspredningsorganisasjon 1,6 millionersklubben ble lansert i går kveld. Organisasjonen har som formål å jobbe for kvinners helse og stanse kvinnediskriminering i helse-Norge.

 

1,6millionerkluben er opprinnelig en svensk organisasjon som nå lanseres i Norge.

 

– Målet er å bli en landsomfattende organisasjon for kvinner i alle aldre som er opptatt av å støtte helsearbeid for kvinner, sier leder av klubben i Norge Vigdis Thire.

 

Grunnleggeren av organisasjonen i Sverige, Alexandra Charles som gjennom sitt store engasjement og enorme nettverk har bygd opp den svenske organisasjonen til å bli en maktfaktor i svensk helsepolitikk. Nå etableres organisasjonen i Norge, og tar sikte på å bli en maktfaktor i norsk helsepolitikk.

 

- Hjerte- og karsykdommer oppfattes oftest som mannsdominerte sykdommer, men nærmere 40 prosent av kvinner dør av disse sykdommene. Ofte skjer dette fordi symptomene blir feiltolket, ettersom medisinsk forskning er i overveiende grad gjennomført på menn. Det bevilges også mindre penger til forskning på lidelser som i større grad rammer kvinner enn menn. Her krever vi likestilling, sier Charles.
 

1,6 millionersklubben tar sikte på å spre objektiv informasjon om kvinners helse, bidra til økt forskning på helseområder som angår spesielt kvinner, samt forbedre kvinners livskvalitet basert på økt kunnskap og styrket helse. Klubben skal informere om alt som berører kvinnen, som kan spenne fra kvinnens situasjon på arbeidsmarkedet, innvandrerkvinnens situasjon, miljø og ikke minst kultur.


Kontaktinformasjon

Vigdis Thire, daglig leder i Norge, tlf: +47 92 84 14 14

 

For mer informasjon om Alexandra Charles og 1,6 millionerklubben, besøk
http://www.1.6miljonerklubben.com/ eller http://www.1.6millionerklubben.no/

 

 

Bilde nr: 6594: (f.v.) Toppen Bech, Wenche Myhre, Alexandra Charles, Mari Maurstad

 

Bilde nr 6576: (f.v.) Anne Grete Ellingsen (1.6 – kjernegruppe), Gerd Kjos (1.6 – kjernegruppe), Vigdis Thire (1.6 – kjernegruppe), Wenche Myhre, Toppen Bech, Anne Brudevold (psykolog), Mette Haase Moen (professor ved gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Trondheim), Mari Maurstad, Solveig Mellbye (leder og grunnlegger av Mensendiecksenteret), Hilde Allingh Syversen (1.6 – kjernegruppe), Alexandra Charles (grunnlegger av 1,6miljonerklubben)

 

 


Fakta om 1,6 millionersklubben

 

Alexandra Charles grunnla klubben i 1998,. I dag har den 33 000 medlemmer. Hun tok initiativ til å starte klubben etter at hun ble oppmerksom på at det meste av medisinsk forskning gjøres på menn som avtjener førstegangstjenesten. Det meste av den kunnskapen man har om kroppen, doseringer av medisin og sykdommer er derfor basert på mannskroppen og direkte overført til kvinnekroppen. Kroppene og sykdomstilstandene skiller seg imidlertid mye fra hverandre − for eksempel er en kvinnes hjerteinfarkt ofte helt ulik en manns.

 

Navnet ”1,6 millionerklubben” stammer fra antall kvinner over 45 år i Sverige da klubben ble stiftet. Siden etableringen har klubben fått 33 000 medlemmer og har oppnådd gode resultater:

 • bidratt til at politikerne i Sverige i 2008 avsatte 90 millioner kroner til forskning på kvinnesykdommer
 • endret kvinnehelsespørsmål fra nærmest å være fraværende i svenske medier til å bli omtalt nesten daglig
 • satt kjønnsperspektivet i helseforskningen på dagsordenen
 • fikk tildelt ” Nationalencyklopedins kunskapspris” for sitt arbeid med å spre objektiv informasjon om kvinnehelsespørsmål

 

Viktige fokusområder er:

 • Innføring av kvinneperspektivet som obligatorisk del av medisinsk forskning og utdanning
 • Holistisk syn på kvinnehelse / sammenhengen mellom kropp og sjel
 • Styrking av kvinners status, samt kunnskap om egen helse og forebyggende helse
 • Internasjonalt samarbeid og nettverk for alle kvinner uansett etnisk bakgrunn og alder
 • Påvirkning av politikere / beslutningstakere til bredere satsing innen kvinners helse
 • Engasjement innen miljøspørsmål som angår alle mennesker
 • Kultur som inspirasjon for å styrke helsen


En viktig årsak til suksessen i Sverige er organisasjonens satsing på medisinsk ekspertise. Den medisinske faggruppa i Norge består av en rekke eksperter innenfor ulike felt, blant annet:

 • Sigrun Halvorsen, overlege på hjertemedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus
 • Professor Mette Haase Moen, Prof. Gynekologi, NTNU Trondheim
 • Jordmor Siri von Krogh
 • Psykolog Anne Brudevold


Hva er det unike med 1,6 millionerklubben?

 • Vi tenker helhetlig helse – ikke bare mot spesifikke områder.
 • Vi har et holistisk syn på kvinnehelse, kropp og sjel henger sammen.
 • Med i vår arbeid har vi en helsefaglig gruppe med kvinnelige forskere og helsepersoner som prioriterer og kvalitetssikrer klubbens satsningsområder, samt bidrar ved klubbens arrangementer.
 • Vår ambassadørgruppe med kjente kvinner som er opptatt av kvinners helse, og bidrar til å bygge bro mellom fagmiljøer, media og allmennheten.


Om kjønnsforskjeller og helse

 

 • Hjerte-/karsykdommer oppfattes oftest som mannsdominerte sykdommer, men nærmere 40 prosent av kvinner dør av disse sykdommene, ofte fordi symptomene blir feiltolket
 • medisinsk forskning er i overveiende grad gjennomført på menn
 • menn har vært normen også innen medisinsk utdanning
 • kvinner har andre symptomer enn menn på hjerte-/kar sykdom
 • det bevilges mindre penger til forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn 
   

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy