Skip to main content

Politiker och experter i samsyn om livsstil, kost och folkhälsa

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 13:44 CEST

- Film från fullbokat Almedalsseminarium

Den 6 juli höll 1,6 miljonerklubben seminarium och paneldebatt där bl.a. barn- och äldreminister Maria Larsson och Dietisternas Riksförbunds ordf. Elisabeth Rothenberg diskuterade kost och hälsa. Seminariet var fullsatt och många hade inte möjlighet att delta. En film från seminariet finns nu därför tillänglig på 1,6 miljonerklubbens hemsida.   

På agendan och i fokus stod konsumenternas förvirring kring vilken kost och livsstil som är mest hälsosam. En högaktuell fråga, särskilt eftersom nya studier visar att det nu finns hälsokonsekvenser och ökad risk för hjärtrelaterade sjukdomar av extrema dieter bestående av liten andel frukt och grönt, stor andel animaliskt protein och fett och lite kolhydrater. Detta i en tid då många äter just en sådan kost. Vad kan hjälpa människor att hitta rätt i mat- och hälsodjungeln och trivas med sin livsstil? Hur kan olika samhällsaktörer samverka för att undvika lidande och ökande samhällskostnader? Och hur ser den politiska agendan och visionen ut? Alla medverkande var eniga om att gemensamma åtgärder är vägen framåt. Dock lämnades några frågor obesvarade; vad är den konkreta målsättningen och ansvarfördelningen kring vår folkhälsa?

Åsikter framförda i seminariet
Under seminariet berättade barn- och äldreminister Maria Larsson om hur de världsunika preventionsriktlinjerna är viktiga för att få konsumenter att lära sig och förstå vad en hälsosam livsstil innebär. Bland annat har projekt med hälsocoacher satts igång.

Mai-Lis Hellénius från Karolinska institutet framhöll att det aldrig är för sent att förändra sin livsstil och må bättre. De nya, föreslagna, kostrekommendationerna har en stark förankring i forskningen och det är viktigt att arbeta med att öka förtroendet för myndigheternas råd för att minska riskerna för en försämrad folkhälsa.

Lars-Eric Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, ser det fortsatta arbetet med och uppföljningen av preventionsriktlinjerna som avgörande element i myndigheternas roll. Holm underströk också värdet av kompetens och att dietister har en nyckelroll i sammanhanget.      

Dietisterna representerades av Elisabeth Rothenberg, ordf. DRF. Hon vill ställa konsumenten i centrum. Den förvirring som råder måste avhjälpas genom att alla samhällsaktörer gemensamt söker vägar att informera, inspirera och underlätta för människor att leva hälsosamt. Exempel på aktörer är hälso- och sjukvården, myndigheter, forskning, livsmedelsindustri och dagligvaruhandel.

Ta del av filmen
En sammanställning från seminariet i Almedalen finns nu tillgänglig här. Den ger en inblick i det som diskuterades och har producerats i syfte att säkra att dialogen fortsätter. Har du tankar, frågor eller idéer, tveka inte att kontakta 1,6 miljonerklubben eller någon av seminariedeltagarna.


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy