Skip to main content

Nytt temaområde om psykisk hälsa på 1177.se

Nyhet   •   Aug 28, 2012 16:25 CEST

Just nu pågår ett intensivt arbete med att samordna och skapa nytt innehåll kring psykisk hälsa på 1177.se. Satsningen görs i nära samarbete med Vårdguiden och lanseras som ett nytt temaområde senare i höst.

Utöver att ta till vara på och samla befintligt material från både Vårdguiden och 1177.se, produceras också nytt. Under arbetets gång har redaktionen träffat både personer med egna erfarenheter, anhöriga och vårdpersonal för att få bästa möjliga bild av vilka behov av information och stöd som finns.

- Att Nationella Hjälplinjen nu också verkar inom Inera har också bidragit till att vi har närmare till deras långa erfarenhet och kompetens kring dessa frågor, säger Anne-Lie Krook som är projektledare för det nya temaområdet.

Satsningen kring psykisk hälsa är en prioritering som gjorts internt på 1177.se och syftet är att öka medvetenheten och kunskapen när det gäller psykisk ohälsa, men det finns också en förhoppning kring att bidra till minskade fördomar.

- De flesta har antingen personlig erfarenhet av psykisk ohälsa, eller erfarenhet via personer i ens närhet och trots att det är så vanligt råder det både en del okunskap och fördomar kring psykiska problem och sjukdomar. Vårt uppdrag är att sprida tillförlitlig kunskap och att bidra med råd och verktyg så att människor bättre ska kunna hantera sin vardag, säger Anne-Lie Krook.

Precis som för andra temaområden på 1177.se, tar Tema Psykisk hälsa ett helhetsgrepp om ämnet. Utöver faktatexter om olika symtom och tillstånd, kommer det bland annat att finnas krönikor, berättelser och reportage som bygger på människors egna erfarenheter, känslor och tankar om psykisk hälsa och ohälsa.

Under förarbetet låg en enkät ute på både 1177.se, UMO.se och på Nationella Hjälplinjens webbplats, där man efterlyste användarnas erfarenheter kring ångest. I enkäten ombads man beskriva vad ångest är för en själv, och vilken information eller annat man anser vara viktigt att förmedla kring ångest.

Svaren från enkäterna användes till att skapa ett bildspel med de personliga beskrivningarna, kopplat till råd om vad man kan göra själv. I bildspelet förklaras också vad som händer i kroppen när man har ångest.

- Tidigare erfarenheter av insatser har visat att ett effektivt sätt att förändra attityder är att lyssna till människors egna erfarenheter. Därför lyfter vi dessa bland annat genom bildspelet, berättar Anne-Lie Krook.

Målgruppsundersökningar har också visat att det råder en stor vilsenhet hos befolkningen kring hur man gör för att söka psykiatrisk vård, hjälp och stöd. Därför produceras också innehåll som kan vägleda personer rätt i vården och förklara olika begrepp.

Temaområdet kommer att publiceras under senhösten och arbetet med att vidareutveckla innehåll fortsätter även framöver.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy