Skip to main content

80 procent av svenskarna kan tänka sig att bli visselblåsare

Nyhet   •   Apr 26, 2016 10:18 CEST

Regeringen har presenterat ett lagförslag för att skydda visselblåsare. Redan idag säger dock fyra av fem svenskar att de skulle slå larm om de upptäckte ett allvarligt missförhållande på sin arbetsplats. Endast en tredjedel vet dock hur de skulle gå tillväga och hälften anser att en extern part helst ska sköta utredningen. För en fjärdedel är det dessutom viktigt att kunna vara anonym.

  • -Det är positivt att så många är beredda att vissla om oegentligheter. Samtidigt är det allvarligt att så få företag har tydliga system för de anställda att slå larm. Att tidigt fånga upp missförhållanden minskar risken för att de växer och utvecklas till stora kriser, säger Elias Wästberg på 2Secure.

I en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av 2Secure uppger endast 32 procent av de tillfrågade svenskarna som har ett arbete att det på deras arbetsplats finns en rutin/system för att slå larm (vissla) kring allvarliga missförhållanden. Samtidigt är det hela 79 procent som säger sig vara beredda att slå larm om de upptäckte ett allvarligt missförhållande.

  • -Visselblåsningar är ett relativt nytt begrepp i Sverige och det finns många vägar att lösa det på för företag. Ser man till vad svenska arbetstagare säger så vill de slå larm om de hittar missförhållanden, många vill kunna göra det anonymt och att någon extern aktör utreder larmen, fortsätter Elias Wästberg.

Anonymitet och extern utredning är viktigt för många

Av de tillfrågade säger en av fyra (24 procent) att de skulle slå larm om de var garanterade anonymitet. 55 procent skulle slå larm oavsett anonymitet eller inte. Två tredjedelar (67 procent) av de tillfrågade anser att det är viktigt att någon annan än arbetsgivaren utreder de larm de får in. Drygt hälften (55 procent) anser att det bör vara en externpart som säkerhetsbolag, jurister eller liknade som sköter utredningen.

  • -Även om regeringen föreslår en lag som ska ge ett ökat skydd för den som visslar, så kommer det bästa skyddet alltid vara att kunna vissla anonymt. Företag som använder sig av externa system med garanterad anonymitet kommer ha en större möjlighet att fånga upp larm än de som saknar bra system, säger Elias Wästberg.

Lagförslaget

Propositionen (Prop. 2015/16:128) som heter ”Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden” föreslår att en ny lag ska träda i kraft 1 januari 2017 för att skydda arbetstagare från repressalier om de slår larm (visslar) om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats. Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/regeringen-foreslar-starkare-skydd-for-visselblasare/

Undersökningen

Under perioden 11-15 mars 2016 har sammanlagt 1162 intervjuer genomförts med män och kvinnor, 18 år eller äldre, som har arbete. Undersökningen är genomförd via YouGovs internetpanel.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Om 2Secure

2Secure arbetar för att minska risk och bygga trygghet. Med unik kompetens och nära kundrelationer skapar vi en tryggare vardag för företag och privatpersoner, genom att utveckla och leverera skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar. Med ledorden Handlingskraft, Kompetens och Pålitlighet har 2Secure sedan starten 2006 vuxit till att idag omsätta närmare 100 miljoner och ha 70 anställa vid kontoren i Stockholm, Köpenhamn, Göteborg och Lund. Sedan 2015 erbjuder 2Secure visselblåsarsystemet 2Whistle. Läs mer om oss på www.2secure.se och om visselblåsning på http://www.2secure.se/tjansteomraden/whistleblowing/index.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.