Skip to main content

Riksdagsledamöter i möte med 4C Strategies

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 13:28 CET

Karin Enström (M), vice ordförande i Utrikesutskottet och tidigare försvarsminister, samt Sofia Arkelsten (M), ledamot i Utrikesutskottet, besöker 4C Strategies för att bland annat ta del av 4C Strategies övningsstöd till NATO.

4C Strategies är en svensk helhetsleverantör av integrerade risk- och krishanteringslösningar och den egenutvecklade mjukvaran Exonaut används av bland andra NATO, British Army och svenska Försvarsmakten för att planera, genomföra och utvärdera övningsverksamheten.

– Med tanke på det försämrade omvärldsläget spelar NATOs övningar en allt större roll, inte bara för NATOs medlemsländer utan även för Sverige som har deltagit i några av dem. Att nu ta del av 4C Strategies arbete med att stödja själva övningsprogrammen i kommande NATO-övningar är givetvis mycket intressant, säger Karin Enström som tidigare besökt företaget i egenskap av försvarsminister.

– Övningarna med NATO har ett globalt och ett regionalt perspektiv. Vårt besök handlar också om ett mer lokalt synsätt. Det är givande att höra om säkerhetsarbetet i kommuner och länsstyrelser, säger Sofia Arkelsten.

– Samtalets fokus ligger på effektivisering av förmågebyggande inom såväl nationellt försvar som vid övrig samhällsviktig verksamhet. Vi är givetvis glada att diskutera beredskapsförmågor med representanter från Utrikesutskottet under pågående expansionsfas, säger Martin Rusner, Affärsområdeschef för Military & Emergency Nordic på 4C Strategies.


Pressackreditering

Mötet äger rum 14/1 mellan 13.00-15.00 på Vattugatan 17, Stockholm. Möjlighet för journalister att närvara erbjuds och bokas via Anders Klereborg, Group Marketing Director, på anders.klereborg@4cstrategies.com. Endast ett begränsat antal journalister kan ges access.


Om Karin Enström


Om Sofia Arkelsten

Om 4C Strategies

4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av lösningar för risk- och krishantering. Våra kundanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation för att våra kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. Vi integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att våra kunder har rätt förmåga och beredskap för det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.

LinkedIn

Facebook

Twitter

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.