Skip to main content

Konsumenternas större påverkan utmanar detaljhandelns traditionella värdekedja

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 11:00 CET

Stockholm den 16 december 2015 – Capgemini och The Consumer Goods Forums (CGF) rapport “Rethinking the Value Chain: New Realities in Collaborative Business”, visar att detaljhandelns traditionella värdekedjor inte klarar av att möta framtidens behov. Rapporten identifierar kommande trender inom detaljhandeln och rekommenderar att se på processen som ett konsumentdrivet nätverk snarare än en linjär kedja för att säkerställa branschens långsiktiga tillväxt.

För att effektivisera värdekedjan behöver tillverkare, återförsäljare och andra led i kedjan förändra och förbättra sitt samarbete. Branschen måste sluta betrakta värdekedjan som en linjär resa, där produkter och information strömmar linjärt och sekventiellt från leverantör till tillverkare till återförsäljare till konsumenten. Istället behöver den organiseras som ett nätverk kring konsumenterna och erbjuda dem ett flertal möjligheter för interaktion med alla relevanta led i nätverket eftersom makten i allt högre grad förskjuts till konsumenterna som med sina beslut påverkar hela värdenätverket.

− Dagens konsumenter har en makt de tidigare inte haft. De kan nu dela sina åsikter och frågor med en enorm publik genom sociala medier och andra nya digitala kanaler. I den nya eran där konsumenternas förväntningar ständigt ökar och affärsmiljöer är under konstant förändring måste vi ställa oss en viktig fråga: Hur stärker vi branschen och gynnar konsumenterna genom de nya utmaningar och möjligheter som ligger framför oss? säger Anders Svensson, VD på ICA Sverige.

Rapporten lyfter fram tre prioriterade områden där förbättring kan ske:

  • Konsumentengagemang . Skapa förtroende för branschen genom att föra direkta dialoger med kunderna. Branschen måste ta ansvar för hur kunddata hanteras och visa att det finns ett gemensamt värde för att och engagera kunderna. Företag behöver införa gemensamma och tydliga riktlinjer för interaktion och kontakt med kunderna. För kunderna står datasäkerhet högst upp på agendan och företagen måste informera kunderna om hur datan hanteras på ett säkert sätt.
  • Transparens . Informera konsumenterna om produkternas innehåll och härkomst, för att ge bättre insikt i exempelvis samhälls- och miljöpåverkan, vilket dessutom ökar branschens effektivitet. Detta kommer kräva en gradvis förändring av globala produktdataspecifikationer, datakvalitet och delning av data, för att skapa mer värde än att till exempel enbart spåra produkter. Detta är en komponent som hjälper konsumenter att göra mer medvetna val.
  • ”Sista kilometern” . Utmana tanken att leveransen ska ske självständigt och oberoende av andra aktörer. Utforska istället samarbetsmöjligheter för att bli effektivare och snabbare, vilket ökar kundnöjdheten, samt mer klimatsmart. Denna modell innebär en ny form av nätverkssamarbeten och för att förstå och kunna utnyttja dess fördelar måste branschen investera i flexibel teknik, snabb driftsättning av nya processer och satsa på mer öppna företagskulturer.

– Branschen behöver använda sig av modulär teknik där applikationer och tjänster inom dataanalys kan kopplas på för att snabba på sjösättningen av nya produkter och för att skapa en innovativ miljö. På Capgemini ser vi en stor möjlighet för detaljhandels- och konsumentproduktbolag som utvecklas mot en konsumentdriven leverantörskedja som bygger ett lokalt anpassat värdenätverk som möter den digitala kundens krav och förväntningar, säger Peter Lindell, ansvarig för detaljhandeln och konsumentprodukter på Capgemini.

Rapporten baseras på workshops och djupintervjuer med thought leaders från världens mest framgångsrika detaljhandels- och konsumentproduktbolag samt experter inom området. Den visar på hur branschen behöver förändra sitt sätt att samarbeta med sina samarbetspartner och intressenter. 

För mer information om rapporten - www.futurevaluenetwork.com 

Med fler än 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2015 rapporterade gruppen en omsättning på 11,9 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.