Skip to main content

Svenska medborgare vill att myndigheter ska bli mer transparenta

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 13:00 CEST

– Användningen av offentliga e-tjänster stagnerar i Europa

Stockholm den 10 juni, 2014 - Svenska myndigheter måste säkerställa att offentliga e-tjänster är transparenta, för att inte tappa användare och förlora de fördelar som offentliga e-tjänster medför. Det visar Capgeminis årliga kartläggning av e-förvaltningstjänster eGovernment Benchmark Report. För elfte året i rad genomför Capgemini eGovernment Benchmark Report på uppdrag av EU-kommissionen.

Rapporten kartlägger hur EU-medborgare använder offentliga e-tjänster. Fyra områden har granskats: användarvänlighet, transparens och öppenhet kring information, möjlighet att använda offentliga e-tjänster från utlandet samt tekniska förutsättningar för autentisering.

I genomsnitt 70 % av européerna tycker att e-tjänsterna är användarvänliga. Sverige hör till ett av de tio europeiska länder som har mest användarvänliga e-tjänster. Hela 81 % av de tillfrågade svenskarna tycker att de offentliga e-tjänsterna är användarvänliga, enligt Capgeminis rapport. De offentliga e-tjänster som är mest användarvänliga enligt de tillfrågade personerna är: adressändring (93 %), ansökan till universitetsstudier (90 %) samt e-tjänster relaterade till bilägandet (90 %). Minst användarvänliga anses tjänster vara som rör juridiska processer (55 %) samt tjänster för att söka nytt arbete (69 %).

Trots att svenska medborgare är nöjda med offentliga e-tjänsters användarvänlighet, brister de svenska myndigheterna i öppenhet och transparens, enligt de tillfrågade personerna. Inom samtliga områden som har kartlagts är svenska medborgare inte så nöjda med information kring hur deras personuppgifter kommer att användas, hur ärendena kommer att hanteras samt att det råder brist på öppenhet kring myndigheternas ansvarsområden och skyldigheter.

De svenska myndigheterna måste säkerställa kvaliteten på offentliga e-tjänster för en fortsatt ökning av användandet. Sett till Europa generellt, med Sverige inkluderat, har offentliga e-tjänster stagnerat på grund av svårigheter att använda e-tjänsterna. Medborgarna är vana vid den höga nivå som privat sektor tillhandahåller när det kommer till digitala tjänster, de förväntar sig detsamma från offentlig sektor . Offentlig sektor bör se till hur privat sektor arbetar och dra lärdom från dem, säger Håkan Petersson, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini .

Sverige tillhandhåller bra tekniska förutsättningar för autentiseringslösningar (64 %), i jämförelse med det europeiska genomsnittet (49 %). Vad gäller tillgång till offentliga e-tjänster från utlandet är svenska medborgare mycket nöjda med e-tjänster som berör adressändring (82 %). Svenskar är minst nöjda med e-tjänster som gör det möjligt att deklarera från utlandet (47 %).

– När e-tjänster väl finns på plats måste den offentliga sektorn se till att upplevelsen optimeras för användarna. Genom att utveckla tjänster som möjliggör att myndigheter kan utväxla information mer effektivt kommer medborgarna att få en ännu bättre upplevelse. För myndigheterna kan detta innebära en automatiserad ärendehantering vilket medför en rad fördelar som kostnadseffektivering och ökad kvalitet på hur myndighetsutövning bedrivs, säger Håkan Petersson.

Med fler än 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2015 rapporterade gruppen en omsättning på 11,9 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.