Skip to main content

Sverige bland de sämsta i Europa på att tillgängliggöra öppna data

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 09:10 CET

EU28+ Open Data Maturity clusters

En jämförelse mellan tillgänglighet till öppna data[1] i Europa[2] visar att Sverige tillsammans med Grekland och Italien är de enda länder som uppvisar ett sämre resultat än föregående år. Samtidigt förutspås den europeiska marknaden för öppna data år 2020 ha potential att generera 75,7 miljarder euro och närmare 100 000 nya jobb. Det visar rapporten, European Data Portal, som sammanställs av Capgemini Consulting på uppdrag av EU-kommissionen.

– Genom att kombinera data från olika datakällor kan helt nya tjänster skapas. Det handlar inte främst om att skapa e-förvaltningstjänster utan om att skapa möjligheter för nya bolag att etablera sig på marknaden. Öppna data underlättar innovation och gynnar därmed den svenska startup-scenen, säger Göran Uggla på Capgemini Consulting.

Rapporten visar att sajten oppnadata.se, Sveriges nationella portal för öppna data har stora tekniska brister. Sajten, som drivs av Riksarkivet på uppdrag av Regeringen sedan sommaren 2016 saknar tillräcklig nedladdningsfunktionalitet och presenterar data på ett svårtolkat sätt.

Oppnadata.se har dessutom bara 330 unika besökare per månad vilket är ett väldigt lågt nummer jämfört med de bästa dataportalerna i Europa som har fler än hundra gånger så många besök[3].

– Antalet besökare på oppnadata.se säger mycket om hur användbar och användarvänlig sajten är. Regeringens it-politiska mål som säger att - Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – känns i den här kontexten långt bort. Oppnadata.se måste bli mer användarvänlig och mer data måste bli maskinläsbar. Med maskinläsbar menas strukturerad i dataformat som externa applikationer kan läsa utan ytterligare bearbetning, säger Göran Uggla.

Enligt rapporten var Sverige ett av de sista länderna i Europa att implementera en policy för öppna data. När den svenska policyn trädde i kraft 2015 hade närmare 70 % av de europeiska länderna redan fastslagit strategier och policys för öppna data. Rapporten visar att Sverige fortfarande har stora utmaningar på området. Grekland, Italien och Sverige är de enda länderna i Europa vars mognadsgrad för nationella portaler är sämre nu än i föregående års mätning.

– Många startups bygger sina tjänster på tillgänglig offentlig data och ger bättre förutsättningar för fler nya tjänster och ett större värde för medborgarna. Ett års försprång är ofta avgörande för skalbara digitala tjänster där vinnaren ofta tar hela eller nästan hela marknaden. Sverige har nu en chans att skapa ett bättre företagsklimat för innovation och startups men vi behöver agera nu om vi inte ska bli sämst i Europa, säger Göran Uggla.

Fyra rekommendationer för hur Sverige ska komma ikapp:

  • Ta fram och agera på en nationell strategi och handlingsplan för öppna data
  • Säkerställa en modern lagstiftning som möjliggör delning av data utan att inkräkta för mycket på individers integritet samt nationella/EU-gemensamma riktlinjer kring standarder
  • Utveckla automatiserade inhämtningsprocesser, funktionella datalagringsstrukturer samt användaranpassade gränssnitt för både maskinell och mänsklig åtkomst
  • Ökad tydlighet kring respektive myndighets ansvar och en gemensam finansiering för driva öppna data frågan


Länder med flest unika besökare per månad till sin öppnadata-portal relativt till befolkningsmängd:

(antal unika besökare/ relativt till befolkningsmängd)

1.Rumänien (97 000, 0,5 %)

2.Nederländerna (50 000, 0,3 %)

3.Storbritannien (162 486, 0,25 %)

4.Österrike (17 000, 0,2 %)

5.Ungern (16 753, 0,175 %)

6.Luxemburg (1 000,175 %)

7.Finland (6 700, 0,11 %)

8.Slovenien (2 291, 0,11 %)

Oppnadata.se har 330 unika besökare på månad (0,003 % av befolkningsmängden)

Läs mer om respektive lands resultat här: https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard

[1] Öppna data är digital information som är tillgänglig utan inskränkningar. Öppna data från myndigheter kan vara allt från information gällande stadsplanering, transporter och geografi till data om föroreningar, vårdköer eller information om hur skattemedlen används.

[2]EU-länderna samt Norge, Schweiz och Luxemburg.

[3] Även med hänsyn tagen till respektive lands befolkningsmängd.

***

Om Open Data Maturity in Europe 2016

Rapporten, som är utförd Capgemini Consulting på uppdrag av EU-kommissionen, är den andra i en serie årliga studier som utforskar mognadsgraden för öppna data i Europa. Studien omfattar de 28 medlemsländerna i EU samt Norge, Schweiz och Liechtenstein. Mätningen baseras på två huvudparametrar; grad av nationell beredskap för öppna data (Open Data Readiness) samt mognadsgrad i nationell portal (Portal Maturity). Vidare delas varje parameter in i underkategorier för att ge en heltäckande bild av nationens utveckling.

Ladda ner rapporten: www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n2_2016.pdf

Om Capgemini Consulting 

Capgemini Consulting är det globala varumärket för managementkonsulttjänster inom strategi och transformation, och är en del av Capgeminigruppen. Med ett globalt team bestående av över 3 600 managementkonsulter är Capgemini Consulting specialiserat på att agera stöd och rådgivare till ledande företag och myndigheter vid omfattande transformationer, från innovativ strategiutveckling till genomförande med fokus på långsiktiga resultat och tillväxt. I den nya digitala ekonomin står företag och organisationer inför en rad betydande utmaningar och möjligheter. Med Capgemini Consultings kunskap om den digitala ekonomin tillsammans med vår ledande ställning inom affärsutveckling och organisationsförändring hjälper vi våra kunder att genomföra framgångsrik digital transformation. Läs mer på www.capgemini-consulting.se

Om Capgemini

Med fler än 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2015 rapporterade gruppen en omsättning på 11,9 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy