Skip to main content

Taggar

Rapport - kartläggning av publiceringsverktyg inom offentlig verksamhet

AQ Analys genomförde våren 2015 en kartläggning inom offentlig verksamhet om användning av publiceringsverktyg och vilka faktorer som är viktiga vid val av publiceringsverktyg samt nöjdhet respektive missnöjdhet med respektive verktyg. Ladda ner rapporten för att se resultatet.