Skip to main content

ÅWL ritar 100 lägenheter åt Skanska vid Bällstaviken

Nyhet   •   Okt 25, 2016 09:06 CEST

De tre höga husen landar i en envåningsbyggnad vid strandpromenaden för att skapa en mänsklig skala närmast vattnet

På en långsmal tomt längs Bällstavikens strandpromenad i Stockholm, har ÅWL tagit fram ett förslag på tre punkthus med totalt 100 lägenheter åt Skanska i kvarteret Masugnen. Husen innehåller 11.000 kvm bostadsyta och 200 kvm lokaler.

Den huvudsakliga utmaningen med projektet var att på en smal tomt göra plats för både bostadshus och en strandpromenad. Lösningen var att låta de höga husen landa med en envåningsbyggnad vid strandpromenaden. Detta skapar en övergång från en stadsmässig karaktär till en mänsklig skala närmast vattnet.

Tre vita volymer vilar på en sockelvåning av trä och varje huskropp är uppdelad i två volymer vilket ger husen en slank gestalt. Formen gör att tomtens utbredning nyttjas på bästa sätt för att ge mesta möjliga plats till strandpromenaden.

Arbetsgrupp: Bertil Molin (ansvarig arkitekt), Tomas Westblom (handläggare), Lisa Runnérus (handläggande landskapsarkitekt), Sara Revström (ansvarig landskapsarkitekt) Alpar Asztalos (medverkande arkitekt), Kurt Springs (expert, byggnadsingenjör)

Namn: Masugnen 5
Beställare: Skanska
Storlek: BTA 13.100 kvm
Kategori: Bostad, landskap
Planerad byggstart: 2017-18