Skip to main content

Första spadtaget för Rosenlundshöjden

Nyhet   •   Nov 15, 2016 15:59 CET

Parkvy från det framtida Rosenlundshöjden. Bild från detaljplaneskedet. Bild: ÅWL

På uppdrag av JM har ÅWL ritat de två husen som kallas Rosenlundshöjden vilka kommer att bestå av totalt 90 lägenheter.

Den bärande idén bakom projektet bygger på att visa husens landskapliga sammanhang där förkastningsbranten löper tvärs genom området. När husen står klara kommer branten fortfarande att vara avläsbar eftersom kvarteret inte sluts mot kvarteret och gatan i söder. På så sätt släpps solljuset ner på gårdarna och ger utblickar från gatan och från bostäderna. Husen följer branten och trappar sig ned mot den lägre nivån. Vid trappningarna finns takterrasser som hör till de översta lägenheterna.

Tegel är ett genomgående material i hela kvarteret. Ut mot parken och gatorna har fasaderna en stramare gestaltning men mot gården veckar sig fasaderna och har därmed ett livligare uttryck.

Planerad inflyttning är 2018 och total bostadsarea är 11.300 kvm.

Alla bilder är från detaljplaneskedet.