Skip to main content

​Michael Englund ny hållbarhetsansvarig på ÅWL

Nyhet   •   Nov 02, 2016 17:01 CET

Michael Englund, ny hållbarhetsansvarig på ÅWL Arkitekter

Michael Englund är ny hållbarhetsansvarig på ÅWL Arkitekter. Rollen som hållbarhetsansvarig innebär att Michael ska driva ÅWLs övergripande hållbarhetsarbete och vara företagets representant i hållbarhetsfrågor.

”På ÅWL arbetar vi med på bred front inom hållbarhet både mot beställare och inom vår interna verksamhet. Vi ser stora fördelar med att kombinera kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, BIM , kommunikation och specialistkompetenser inom hållbarhet.” säger VD Jacob Haas.

Michael Englund är arkitekt och internationell Passivhusexpert PSI och har arbetat med miljöfrågor på ÅWL sedan 2012, både som passivhusexpert i uppdrag och i interna utvecklingsprojekt.

”Vi arbetar proaktivt genom utbildning och testverksamheter för att möta upp kommande krav från våra beställare, men även för att tillsammans med andra aktörer styra kursen mot ett hållbart samhälle. Hållbarhet drar numera till sig investeringsvilja, skapar arbetstillfällen och innebär hälsomässiga samt ekonomiska fördelar när faktorn tid räknas in. Det är win-win på flera fronter. Det som kan förbättras är kunskapsnivån och beslutskraften inom vissa områden och jag ser fram emot att arbeta med dessa frågor i min nya roll.” 

Michael Englund tillträdde som hållbarhetsansvarig den 1 oktober och tog då över efter Tomas Westblom som är nybliven delägare i företaget och fortsätter arbeta som ansvarig arkitekt på ÅWL.