Skip to main content

AB Karl Hedin ger 3,52 kr/m3fub extra till branddrabbade skogsägare

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 09:00 CET

AB Karl Hedin har kommit överens med entreprenörer verksamma i brandområdet i Västmanland om att överföra bränslestödet för diesel. Bränslestödet regeringen beslutade om var 6 kr/m3fub. Överenskommelsen har träffats med 9 av de 15 entreprenörer som var verksamma på drabbade skogsägares mark motsvarande 3,52 kr/m3fub och går oavkortat till skogsägarna.

Bakgrunden till utbetalning av dieselstödet till drabbade skogsägare är att när upparbetningsresurserna upphandlades strax efter att branden härjat fanns inga beslut om att det skulle tillkomma stöd för fördyrade avverkningskostnader. AB Karl Hedin var tvungna att agera snabbt för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna som branden medförde. Därför tog AB Karl Hedin hänsyn till ökade avverkningskostnader i avtalet med entreprenörerna. När det senare stod klart att ett bidrag skulle tillfalla de entreprenörer som arbetat i branden var avverkningsarbetet redan klart. För att bidraget ska ge effekt på avverkningskostnaden behöver det därför återföras till skogsägarna.

Vi är glada att vi, utöver den brandpremie på timmer och brännved som betalats ut, ytterligare kan mildra de ekonomiska skador som uppstått i samband med skogsbranden.

John Andersson Gull, Fältköpschef AB Karl Hedin Råvara
070-391 91 22
john.a.gull@abkarlhedin.se

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag närmare 1000 anställda och knappt 4 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. 

www.abkarlhedin.se

Bifogade filer

Word-dokument