Skip to main content

AB Karl Hedin utbildar lokala skogsägare som usatts för skogsbranden i Västmanland

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 16:59 CEST

Riskutbildning med början vecka 39

Den stora skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder timmer. Träden står kvar i skogen och skapar stora risker i området. För att skogsägarna skall förstå riskerna och kunna beträda sina marker med en medvetenhet håller AB Karl Hedin Råvara riskutbildning med början vecka 39.

Träden som står kvar i skogen med brandskadade rötter skapar risker att beträda området. Träindustriföretaget AB Karl Hedin genomför därför en riskutbildning för lokala skogsägare med början vecka 39. Utbildningen kommer att ske lokalt i bygden och genomföras av Gunnar Eriksson, AB Karl Hedin Råvara. - Jag ser fram mot att kunna hjälpa de utsatta skogsägarna med att förstå riskerna i Skogen säger Gunnar. Riskutbildningen är otroligt viktig och en förutsättning för att klokt kunna beträda området.

Räddningsledningen släppte under torsdagen den 11 september begränsningen och lämnade över området till berörda skogsägare. Området är fortfarande avstängt och räddningsledningen avråder
privatpersoner att vistas där.

Skogsstyrelsen varnar markägare och allmänhet för att gå in i skog som drabbats av brand. En
stor risk är glödbrand som kan pågå länge. En annan stor fara är att träd kan
falla omkull utan någon som helst förvarning.

AB Karl Hedin har laserscannat området och har en mycket klar bild över läget.  Johan Klingberg, Region brand, har varit ute i skogen och har en bra kunskap om hur branden påverkat området.
Johan berättar – Vi ser att vissa områden är riktigt hårt ansatta av branden medan andra klarat sig relativt bra. Den scanning vi gjort gör att vi med stor säkerhet vet var och när vi skall sätta in avverkningar för att få ut skogen på ett ekonomiskt bra sätt. Jag ser också fram mot att stötta den lokale skogsägaren med riskutbildningar och information så vi kan jobba framåt tillsammans. Samarbetet med Dianthus AB och RickLar Skog AB har gjort att vi tagit fram, en för Sverige, helt unik analys av ett så stort brandskadat område. Det känns riktigt bra, avslutar Johan.

Kontakter
Region brand, Johan Klingberg
Mobil: 010-121 90 07
E-post: johan.klingberg@abkarlhedin.se

Produktions och företagsrelaterade frågor, Peter Wigert
Mobil: 070-575 31 47
E-post: peter.wigert@abkarlhedin.se

Skogsfrågor, Karl Hedin
Mobil: 070-644 85 65
E-post: karl.hedin@abkarlhedin.seAB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag 935 anställda och omsätter drygt 3,3 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. AB Karl Hedin Bygghandel finns på 36 orter i Mellansverige.