Skip to main content

Vi har sågat brandskadat timmer

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 16:30 CEST

AB Karl Hedin har provsågat timmer från den brandskadade skogen i Västmanland. 
Sågningarna har skett lokalt i Norberg på Karbenning sågverk som ägs av företaget.

Skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder skog. Hur detta skall
tas tillvara har det förts diskussioner kring och AB Karl Hedin har uttalat en vilja att provsåga träden för att se om det eventuellt kan tas till vara trots skadorna. Så har nu skett och den första delen av provsågningen har hittills fungerat bra,
enligt sågverksledningen.

Vi har under föregående vecka genomfört en provsågning av brandskadat timmer vid Karbenning sågverk. Provsågningengenomfördes på både gran och tall.

Den sågade volymen kommer från den trädsäkring av vägar som gjorts på AB Karl
Hedins mark inom brandområdet och speglar väl den brandskadade skogen i området. 

Fredrik Marnefeldt, VD AB Karl Hedin sågverk -Målsättningen med provsågningen har varit att ta reda på vilken virkeskvalitet de brandskadade stammarna håller. De första delarna av provsågningen har varit inmätning, barkning och sönderdelning av stocken i olika produkter vilket
har gått bra. Vi avvaktar nu vidare torkning,justering samt hyvling för att få klart för oss vilken produktkvalitet som den brandskadade skogen håller.

Ambitionen är att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt under den period
som vi kommer såga brandskadat timmer och att vi så snabbt som möjligt efter
hanteringen av denna extraordinära situation skall återgå till normal verksamhet.

Sågning av brandskadat timmer kommer att ske i Karbenning under delar av nästa år för att ta hand om den volym som skadats på bolagets egen mark men också från våra drabbade virkesleverantörer inom brandområdet. Resultatet av provsågningen kommer räta ut flera frågetecken om vilka produkter vi skall producera samt hur vi kan hitta avsättning för sågverksflisen.

- Denna sågning påverkar inte vårt ordinarievirkesflöde och våra virkesinköpare arbetar vidare på vanligt sätt med alla inköp vi kan åstadkomma säger Peter Wigert, tf Råvaruchef.

Kontakter

Produktionsrelaterade frågor, Fredrik Marnefeldt Mobil: 070- 223 22 33
E-post: fredrik.marnefeldt@abkarlhedin.se

Region brand, Johan Klingberg Mobil: 010-121 90 07
E-post: johan.klingberg@abkarlhedin.se

Företagsrelaterade frågor, Peter Wigert Mobil: 070-575 31 47
E-post: peter.wigert@abkarlhedin.se

 

 

 

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag 930 anställda och omsätter drygt 3,3 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. AB Karl Hedin Bygghandel finns på 36 orter i Mellansverige.