Skip to main content

Botkyrkabyggen behöver höja hyran med 2,5 procent

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 10:26 CEST

Förhandlingarna om 2017 års hyra inleds inom kort och Botkyrkabyggen yrkar på en ökning med 2,5 procent fr.o.m. 1 januari 2017.

Företaget har påbörjat en enorm upprustningsinsats av ca 8 500 bostadslägenheter byggda under det så kallade miljonprogrammet. Mot bakgrund av att ägardirektivet dessutom ger att Botkyrkabyggen ska nyproducera 300 lägenheter per år fr.o.m. 2020, tycker företagets vd Ulf Nyqvist att höjningen är rimlig.

-För att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad kommer det att under överskådlig tid behövas årliga hyreshöjningar som överstiger KPI. Dels för att inte äventyra den framtida ekonomiska stabiliteten och dels för att inte tvingas till kraftiga hyresförändringar i framtiden.

Botkyrkabyggens låneskuld beräknas under 2017 öka med 515 Mkr.

Hyreskravet omfattar bostäder, lokaler samt garage och p-platser.

För presskontakter: Informationsansvarig Camilla Borgström, tel. 08-530 694 94


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.