Skip to main content

Botkyrkabyggen förnyar Alby Centrum tillsammans med Skanska

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 08:44 CEST

Botkyrkabyggen ska tillsammans med Skanska rusta upp Alby Centrum, söder om Stockholm. Ledordet kommer att vara hållbarhet – både ur miljöhänseende och ur ett socialt perspektiv.

Det blev Skanska som vann Botkyrkabyggens upphandling om ett samverkansavtal gällande upprustningen av Alby Centrum. Avtalet ger möjlighet att utveckla och bygga om Alby Centrum i etapper. Under en period av 6-10 år kommer bland annat upprustning av tunnelbanehuset och centrumbyggnaden samt viss nyproduktion av bostadshus att stå på agendan.

- Det känns roligt att vi nu kommit ett stort steg närmare att realisera de planer som funnits länge, säger Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.

Social hållbarhet innebär bland annat att Botkyrkabyggen har fört dialog med boende och näringsidkare i området, för att ta reda på vad som efterfrågas vid en omgörning. Stor vikt kommer att läggas vid att tillmötesgå en del av dessa önskemål.

- Vi är mitt i bygget av Botkyrkastaden, om allt går i lås ska vi år 2020 ha minst 4 000 nyckelfärdiga bostäder. Förnyelsen av Alby centrum är en viktig del i det arbetet, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Projektstart är planerad till hösten 2016.

För presskontakter: Informationsansvarig Camilla Borgström, tel. 08-530 694 94


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.