Skip to main content

Botkyrkabyggen går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2018 15:05 CET

Botkyrkabyggen ansluter sig till Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att alla allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans bransch- och intresseorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig.

Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 samt 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Nu går även Botkyrkabyggen med i Klimatinitiativet.

– Botkyrkabyggen har sedan tidigare flera ambitiösa miljömål. Naturligtvis vill vi även vara del av Allmännyttans klimatinitiativ, ett kollektivt upprop för att minska bostadssektorns miljöpåverkan. Botkyrkabyggen och andra allmännyttiga bolag är viktiga verktyg för kommunernas miljöarbete och bidrag till FN:s Agenda 2030, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

Exempel på Botkyrkabyggens ytterligare planer för att öka den klimat- och miljömässiga hållbarheten:

  • Fossilbränslefria transporter, bolagets egna fordon, senast år 2020.
  • Fossilbränslefria transporter av entreprenörer senast år 2025.
  • Livscykelanalys med hållbarhetskalkyl vid nyproduktion och renovering.
  • Ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
  • Avfallsminimering, återvinning, avfallshantering och källsortering.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här


Bifogas:

Bild på Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen

Bild Allmännyttans Klimatinitiativ

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.