Skip to main content

Botkyrkabyggen, NCC och Spridd finalister i Årets bästa renoveringsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 09:00 CET

Botkyrkabyggens renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes tillsammans med NCC och arkitektbyrån Spridd är en av tre finalister i SABO:s tävling Årets bästa renoveringsprojekt 2017.

Renoveringsprojektet som Botkyrkabyggen, tillsammans med NCC och Spridd, tävlar med är projektet på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes mellan 2013 och 2016. Konceptet som stod bakom renoveringen kallades Fittja People’s Palace och togs fram av NCC och Spridd, som en del i tävlingen Nordic Built Challenge 2013. Fittja People´s palace vann Nordic Built Challenge och låg sedan till grund för renoveringen av Botkyrkabyggens hus på Krögarvägen 2 i Fittja.

- Renoveringen av Krögarvägen 2 är ett mycket lyckat pilotprojekt som mycket väl kan tjäna som modell för hela vår renoveringsstrategi. Botkyrkabyggen står inför en stor utmaning då 80 procent av hela vårt bestånd måste renoveras de kommande 10-15 åren. Med den här modellen tror vi att vi kan renovera på ett sådant sätt så att vi kan behålla de flesta av våra hyresgäster och det gläder mig att det här arbetet blir uppmärksammat, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

I projektet har Botkyrkabyggen, NCC och Spridd arbetat i nära samverkan med fokus på hyresgästernas behov och perspektiv. Genom att noga analysera områdets aspekter och möjligheter togs en modell fram som tog hänsyn till behovet av modernisering och energieffektivisering. Samtidigt respekterade modellen kulturhistoriska och miljömässiga aspekter, samt inte minst de boendes ekonomi då ett tydligt fokus låg på att hålla nere hyreshöjningarna så mycket som möjligt. Arbetet bedrevs som ett pilotprojekt.

SABO:s Årets Bästa Renoveringsprojekt vill presentera och sprida framgångsrika metoder, produkter och tankesätt som ger bäst värde på varje investerad krona.En bred sammansatt jury kommer att bedöma bidragen utifrån både tekniska och ekonomiska perspektiv. Vidare bedöms hur de tävlande hanterat eventuella svåra situationer i samband med renoveringen. Vinnaren presenteras på SABO:s fastighetsdagar i Gävle 14-15 mars.


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.