Skip to main content

Botkyrkabyggen tar nästa steg i Fittja med NCC

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 07:30 CEST

Botkyrkabyggen ska tillsammans med NCC renovera stora delar av Fittja. Ledordet kommer vara hållbarhet, dels ur ett miljöperspektiv men också ur ett socialt perspektiv.

NCC har vunnit Botkyrkabyggens upphandling om att ta nästa steg tillsammans i renoveringen av Fittja. Planeringen inleds hösten 2016. NCC och Botkyrkabyggen har tidigare arbetat tillsammans med renoveringen av Krögarvägen 2. Det lyckade pilotprojektet blir nu modell när stora delar av Botkyrkabyggens hus i Fittja ska renoveras.

- Det känns väldigt bra att vi kan göra de här stora renoveringarna tillsammans med NCC som vi arbetat så bra med på Krögarvägen 2. Vi vill behålla våra hyresgäster, därför är det viktigt för oss att renoveringen sker på deras villkor, säger Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen.

Renoveringarna kommer göras utifrån miljömässig och social hållbarhet. Ur ett miljöperspektiv innebär det att fokus kommer ligga på det som absolut måste renoveras. De direkt nödvändiga åtgärderna är renovering och utbyte av stammar, rör, ledningar, badrum och eventuellt fönster. Däremot kommer till exempel husfasaderna att vara kvar som de är då de fortfarande fungerar bra ur ett energiperspektiv.

- NCC arbetar med ett koncept som heter Hållbar renovering. Det betyder att vi jobbar med delaktighet för att skapa socialt och miljömässigt hållbara boendemiljöer med stor hänsyn till de ekonomiska ramarna för de som bor i området, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

Social hållbarhet innebär bland annat att Botkyrkabyggen har fört en dialog med de boende på Krögarvägen 2 för att ta reda på vad de vill ska prioriteras. Utifrån de samtalen kom en rad åtgärder upp, som att försöka att inte genomföra renoveringar som resulterar i allt för stora hyreshöjningar. Miljöer de boende upplever som otrygga, som trapphus och tvättstugor, kommer också att göras om till mer trygga platser att vistas på. Dialogen med boende på Krögarvägen 2 ligger nu till grund för de kommande renoveringarna av stora delar av Fittja. Social hållbarhet handlar också om att involvera civilsamhället i Fittja och lokala initiativ. Botkyrkabyggen samarbetar därför med lokala organisationer i området.

Ramavtalet löper sex till åtta år och värderas till cirka en miljard kronor. Avtalet omfattar upprustning av ett område med 1 300 av Botkyrkabyggens lägenheter i Fittja. Det första uppdraget omfattar renovering av två bostadshus och ett ordervärde på cirka 100 MSEK.

Presskontakt: Informationsansvarig Camilla Borgström, 08-530 694 94


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.