Skip to main content

Botkyrkabyggen tar nästa steg med Andelsägarmetoden - Ett 20-tal nyrenoverade lägenheter avsätts för delägarboende

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 14:26 CET

Botkyrkabyggen har beslutat om att ombilda ytterligare ett 20-tal lägenheter med Andelsägarmetoden. Efter det framgångsrika referensprojektet tas nu nästa steg med delägarboende. Långsiktig social och ekonomisk hållbarhet ligger till grund för den fortsätta utvecklingen av miljonprogramområden tillsammans med de boende.

Under 2014 introducerade Botkyrkabyggen - i samarbete med Andelsägarbolaget M2 AB – som första bostadsbolag i Sverige ett helt nytt sätt att i en och samma fastighet kunna kombinera ägande med hyresrätter. Befintliga hyresgäster erbjöds att köpa en andel i fastigheten och genom avtal få dispositionsrätt till lägenheten.
Totalt 43 hyresgäster köpte andelar i två fastigheter i Norsborg, söder om Stockholm, medan övriga boende fortsatte som hyresgäster hos Botkyrkabyggen.

Det Botkyrkabyggen nu beslutat om är att undersöka marknaden när det gäller nyrenoverade lägenheter i stambytta fastigheter. De 20-talet lägenheter som är aktuella ligger på Odlingsvägen i Storvreten och planeras läggas ut till försäljning under april 2016.
- I och med de marknadspriser som nu etableras kan vi som fastighetsbolag utveckla vårt miljonprogram och skapa ekonomiska möjligheter att upprusta och nyproducera med rimliga hyror. Delägarboende kommer att bidra till långsiktig utveckling och stabilitet i våra områden, säger Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.

För mediakontakter: Informationsansvarig Camilla Borgström, 08-530 694 94


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.