Skip to main content

Botkyrkabyggen till final i TS Brottsförebyggande pris

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 18:31 CET

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen

Struktur, uthållighet, nytänkande, genomförandekraft och en kombination av social och situationell prevention. Det är några av anledningarna till att Botkyrkabyggen går till final i tävlingen TS Brottsförebyggande pris 2019.

Stiftelsen Tryggare Sverige utlyser årligen tävlingen TS Brottsförebyggande pris. En av tre finalister i år är det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen.

- Jätteroligt att vi är i final. Botkyrkabyggen har en svår uppgift, vi arbetar i Fittja, Alby och Norsborg - tre av landets särskilt utsatta områden. Därför har vi stärkt vårt brottsförebyggande arbete och kommer satsa på trygghetsarbetet även framöver, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

De kriterier som måste uppfyllas för TS Brottsförebyggande pris är att aktören bland annat ska ha bidragit med nya idéer och lösningar, och ha varit drivande i ett långsiktigt brottsförebyggande arbete. Den ska även arbeta med både situationell och social prevention.

- Botkyrkabyggen har förutsättningarna för att arbeta enträget och använda vår ordinarie verksamhet i det brottsförebyggande arbetet, tiden för projekt med kort effekt är förbi. Vi har även förmågan att göra flera saker samtidigt, vilket är en nödvändighet för att få genomslag. Vi har även viljan och vanan att samarbeta med andra, vilket är grundläggande för att klara svåra utmaningar, säger Chris Österlund.

Vinnaren utses på Tryggare Sveriges årsmingel den 8 februari.

Exempel på Botkyrkabyggens brottsförebyggande arbete

  • EST, Effektiv samordning för trygghet: Botkyrkabyggen, polisen och kommunen möts varje vecka för gemensam lägesbild, analys och åtgärder.
  • Utökat arbete för att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning.
  • Förbud att vistas i entré och trapphus om man inte bor där, den som trots allt gör det riskerar att polisanmälas för olaga intrång. Samt ökad tillträdeskontroll i hissar och entréer som försvårar för obehöriga.
  • Förbättrad belysning och upprustning av gårdar för att stödja god social gemenskap och försvåra brottsliga handlingar.
  • Dialoger med hyresgästerna och samarbeten med Hyresgästföreningen och andra föreningar i områdena. Stöd till konstprojekt och aktiviteter för unga med mera, för att långsiktigt stärka de goda krafterna i områdena.
  • Stärkta interna rutiner, kompetens och bemanning när det gäller brottsförebyggande arbete. Till exempel finns numera två personer anställda med extra fokus på och kompetens inom dels situationell prevention, dels social prevention.
  • Ett nyinrättat Trygghetsutvecklingsforum som ansvarar för bolagets strategiska och operativa styrning av trygghetsarbetet och som samverkar med bolagets områdeskontor och andra aktörer.


Detta är Tryggare Sverige:

Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja som arbetar med att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Bifogas:

Foto på Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.