Skip to main content

Botkyrkabyggens vd i ny arbetsgrupp för att förbättra hyressättningen i allmännyttan

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 10:30 CET

Botkyrkabyggens tillträdande vd Chris Österlund ingår i den arbetsgrupp som bransch- och intresseorganisationen SABO nu tillsätter med vdar från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ge förslag på hur hyressättningen kan utvecklas och de kollektiva förhandlingarna förbättras.

– Väl fungerande hyresförhandlingar gynnar både fastighetsägare, hyresgäster och den svenska bostadsmarknaden som helhet. De förbättringar av hyressättningen som genomförts det senaste året är bra, men det finns fortfarande problem som behöver lösas och bäst lämpade att göra det är de som i vardagen arbetar med hyresfrågor. Vdarna i arbetsgruppen har tillsammans en mycket bred erfarenhet, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Även om flera förbättringar är igångsatta de senaste året, finns det mycket kvar att göra för effektivare hyressättning. Den nu tillsatta arbetsgruppen med nio allmännyttiga vdar har därför fått ett öppet mandat att arbeta fram förslag på förbättringar inom det befintliga kollektiva förhandlingssystemet. Det gäller både de årliga hyresförhandlingarna och hyressättning i samband med till exempel nyproduktion och renovering.

– En väl avvägd hyressättning är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Botkyrkabyggen står inför en stor utmaning framöver när vi ska renovera vårt fastighetsbestånd med 8 700 lägenheter från miljonprogramsåren. Då gäller det att hitta en modell som ger rimliga hyror både för oss som fastighetsägare och för våra hyresgäster, som ska ha råd att bo kvar efter renoveringen, säger Chris Österlund, som tillträder som ny vd i Botkyrkabyggen den 1 februari.

Sedan tidigare samarbetar SABO och Hyresgästföreningen med att förbättra hyressättningssystemet. Den partssammansatta Hyresmarknadskommittén har antagit ett 25-punktsprogram för detta. Organisationerna har även satt en tidsgräns för hur länge förhandlingarna får pågå, vilket gett positiva resultat i årets hyresförhandlingar. Det var ett av de förslag som regeringens förhandlingsledare Claes Stråth presenterade i våras för att förbättra hyressättningssystemet. Han föreslog även en oberoende tvistelösning, vilket SABO och Hyresgästföreningen gemensamt arbetar med.

SABOs nya arbetsgrupp består av:
Pelle Björklund, Svenska Bostäder (sammankallande)
Chris Österlund, Botkyrkabyggen
Stefan Sandberg, Uppsalahem
Henrik Loveby, Göingehem
Magnus Pekkari, Pajalabostäder
Jonas Hansson, Helsingborgshem
Anna-Stina Nordmark Nilsson, Lulebo
Helene Olausson, Årehus
Maria Sandström, Pitebo
Erik Johansson, hyresexpert på SABO, är sekreterare i gruppen.

Ambitionen är att gruppen ska redovisa sina förslag i slutet av 2017.

Förbättringar av hyresförhandlingssystemet det senaste året:

Hyresmarknadskommitténs 25-punktsprogram: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2016/okt/Documents/HMKs%2025-punktsprogram.pdf

Regeringens förhandlingsledare Claes Stråths förslag: http://www.regeringen.se/499ee1/contentassets/f5b2c48d778a4336bab1968f2914aea1/rapport-om-hur-dagens-system-for-hyressattning-kan-utvecklas.pdf

För mer information:
Presskontakt Botkyrkabyggen: Informationsansvarig Camilla Borgström 070-162 94 94


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 600 lägenheter i Botkyrka.