Skip to main content

Från prat till resultat - vi sprider kunskap i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 11:00 CEST

Hållbar, lönsam, trygg. Om detta berättar Botkyrkabyggen på ett seminarium under politikerveckan i Almedalen, Visby. Fokus sätts på FN:s Agenda 2030 och på scen står bland annat Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN och Chris Österlund, VD på Botkyrkabyggen.

Seminariet arrangeras av de två allmännyttiga bostadsbolagen Botkyrkabyggen och Stångåstaden i Linköping tillsammans med Expressen. Fredrik Törnqvist, VD på Stångåstaden, berättar bland annat om bolagets arbete med stadsdelsutveckling och sysselsättning. Chris Österlund lyfter sambandet mellan sociala investeringar och lönsamhet, ett sätt att driva utvecklingen i miljonprogrammet. Arbetet kopplas till FN:s globala mål för Hållbara städer och samhällen, Fredliga inkluderande samhällen och Minskad ojämlikhet.

Att sprida kunskap om jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka och arbetet för ökad trygghet är ett av flera sätt för Botkyrkabyggen att synliggöra drivet och framtidstron i Botkyrkas stadsdelar Fittja, Alby, Norsborg och Storvreten.

– Beslutsfattare, företag och investerare behöver öka sin kunskap om det enträgna arbete som allmännyttan gör i miljonprogrammet och som gagnar både individer och samhället i stort. Jag är glad över att Botkyrkabyggen och Stångåstaden nu gör det gemensamt i Almedalen där många besökare letar efter konkreta dellösningar på komplexa utmaningar, säger Chris Österlund.

Ytterligare en anledning till att arrangera seminariet, är att Botkyrkabyggen det senaste året fått många förfrågningar om studiebesök från företag och organisationer verksamma i olika branscher och som vill ta del av bolagets arbete med Agenda 2030 och den Allmännyttiga planen.

– Botkyrkabyggens proaktivitet och nytänkande om allmännyttans roll och hur vi kombinerar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet väcker stor nyfikenhet. Jag ser fram emot att i Almedalen möta så många som möjligt från olika delar av samhällsbygget. Tillsammans kan vi göra mer, inspirera och sporra varandra för att bidra till FN:s Agenda 2030, säger Chris Österlund.

Medverkar på seminariet gör även Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S) i Botkyrka kommun som berättar om kommunens roll och arbete, samt Anando Mesic, stadsdelsutvecklarepå Stångåstaden. Seminariet leds av Expressen-TVs programledare Lisah Silfwer.

Tid och plats:

Tisdag 2 juli kl 10:30 - 11:15.
Expressens lounge, Donnerska huset, trädgården, Hamngatan 5, Visby.

För dig som inte är i Visby: Seminariet sänds på Expressen TV på expressen.se

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43


Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.