Skip to main content

Aberdeen kommenterar: Oron för kinesisk krasch överdriven

Nyhet   •   Jan 14, 2016 14:16 CET

Nicholas Yeo, Chef för Equities i Kina på Aberdeen Asset Management kommenterar den kinesiska aktiemarknaden:

”I ljuset av den aktuella börskrisen har den svaga valutan framförts som ett bevis för att den kinesiska ekonomin är sämre än den verkar. Tillväxt på runt 7 procent är långt ifrån de tvåsiffriga tillväxtnivåer som vi är vana att se och många analytiker tror att den verkliga tillväxtsiffran är ännu lägre.

Tillväxten saktas helt klart ned, men oron för en krasch är överdriven. Snarare ser vi att tillväxten saktar ner till en mer långsiktigt hållbar nivå. Den kinesiska aktiemarknaden återspeglar inte den underliggande ekonomin. Aktiemarknaderna i Shanghai och Shenzen fungerar mer som kasinon med småsparare som köper på rykten och flyr så fort det finns tecken på problem. Oron på börsen kan ändå vara positiv, om det leder till att aktiepriserna i större utsträckningen återspeglar företagens verkliga värde. Då öppnas möjligheten för långsiktiga institutionella investerare att öka sina innehav.

Tillväxttakten minskar men Kinas ekonomi håller samtidigt på att förändras. Tjänstesektorn står för en större del av den ekonomiska tillväxten än tillverkningsindustrin. Det innebär att en nedvärdering av valutan för att gynna exporten bara har en begränsad effekt, särskilt om konkurrenter nedvärderar sina egna valutor. Vi tror att en devalvering behöver ligga mellan 20 och 30 procent innan en billigare valuta får någon märkbar effekt.”

För ytterligare kommentarer på ämnet från Aberdeen, vänligen kontakta Lena Ellertsson Freedman enligt nedan.