Skip to main content

Aberdeen kommenterar: Riksbanken ej pressad tack vare liten effekt av ECB:s lättnader

Nyhet   •   Dec 15, 2015 12:05 CET

Tom Lasky, makroanalytiker hos Aberdeen Asset Management kommenterar Riksbankens räntebesked:

Riksbanken lämnade som väntat räntan på -0,35% och ökade inte sina planerade köp av statsobligationer. De senaste statistikrapporterna har visat tillväxt som överstiger förväntningarna. Även om KPI fortfarande ligger långt under målet bör det vara tillräckligt för att övertyga Riksbanken om att de policybeslut de fattat hittills kommer att driva upp inflationen till målet inom en rimlig tidsperiod. 

En värdeökning eller s.k. appreciering av kronan är det största hotet mot detta, och ett bekymmer för Riksbanken. Sedan förra mötet då Riksbanken beslutade att genomföra förebyggande åtgärder i väntan på ECB: s lättnaderär valutakursindex för svenska kronan i princip oförändrat, vilket förmodligen var avsikten. Även om ECB sänkte räntan och utökade de kvantitativa lättnaderna fick detta liten effekt utomlands, givet att marknadens förväntningar var en ännu större stimulans, och pressade alltså inte Riksbanken till lättnader idag.

För ytterligare kommentarer på ämnet från Aberdeen, vänligen kontakta Lena Ellertsson Freedman enligt nedan.