Skip to main content

Aberdeen bygger upp portfölj av asiatiska fastighetsfonder åt Tredje AP-fonden

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 13:02 CET

Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management (API IIM), som ingår i Aberdeen Asset Management PLC:s fastighetsdivision, har fått ytterligare ett investeringsmandat från Tredje AP-fonden (AP3) värt över två miljarder kronor.

API IIM har fått i uppdrag av AP3 att bygga upp en portfölj av asiatiska fastighetsfonder. Målsättningen är att under en fyraårsperiod skapa en väl diversifierad portfölj som ska ge god riskjusterad avkastning. Under denna period förväntas AP3 investera över två miljarder kronor i ett tiotal olika fonder med assistans av API IIM.

Detta är API IIM:s andra uppdrag för AP3. I december 2006 kunde API IIM meddela att företaget fått i uppdrag att bygga upp en portfölj av europeiska fastighetsfonder åt AP3 i samma storleksordning.

– Vi är mycket glada att AP3 har valt att utöka det nuvarande samarbetet att gälla även Asien och vi ser det som ett erkännande av den starka plattform vi har byggt upp i Asien de senaste arton månaderna, säger Anders Åström, VD för API IIM.

– Den indirekta fastighetsmarknaden i Asien växer snabbt med ett stort antal väletablerade lokala och internationella fondförvaltare som startar nya fonder. Genom att gå in på denna marknad nu bör AP3 kunna uppnå god avkastning samtidigt som AP3:s internationella fastighetsportfölj diversifieras, fortsätter Åström.

– Tillsammans med vår nyligen lanserade asiatiska fond-i-fond, AIPP Asia, som förväntas slutföra sin kapitalanskaffning under andra kvartalet 2007, stärker detta uppdrag vår ställning på den asiatiska fastighetsmarknaden. Med ett större förvaltat kapital ökar vår möjlighet att skapa attraktiva investeringstillfällen, tillägger Bo Ljunglöf, direktör med ansvar för API IIM:s asiatiska verksamhet.


För mer information vänligen kontakta:

Anders Åström, VD, Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management
Tel: +46 8 412 80 65, +46 70 522 12 20,
E-post: anders.astrom@aberdeenpropertyinvestors.com

Bo Ljunglöf, direktör med ansvar för Asien, Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management
Tel: +46 8 412 86 64, +46 70 274 33 55
E-post: bo.ljunglof@aberdeenpropertyinvestors.com

Ubbe Strihagen, internationell direktör, Aberdeen Property Investors Holding
Tel: +46 70 520 33 80
E-post: ubbe.strihagen@aberdeenpropertyinvestors.com


Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar cirka 90 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar och har cirka 500 anställda. Kunderna utgörs av institutionella aktörer såsom liv- och pensionsförsäkringsbolag.

Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterat på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Asset Management förvaltar cirka 1 000 miljarder kronor.

Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i 10 europeiska länder.

Om API Indirect Investment Management
API Indirect Investment Management (API IIM), ett helägt dotterbolag till Aberdeen Property Investors, är Europas ledande förvaltare av indirekta fastighetsinvesteringar. Totalt har API IIM investeringsmandat på överstigande 20 miljarder kronor i eget kapital varav mer än 10 miljarder kronor är investerat i 47 olika investeringar. För närvarande sitter API IIM i rådgivningskommittéer för totalt 20 olika fastighetsfonder i Europa och Asien.

API IIM är reglerat av den svenska finansinspektionen