Skip to main content

Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS köper kontorsprojekt i Malmö

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 08:43 CEST

Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS förvärvar det pågående kontorsprojektet Citykajen i Malmö av Skanska.

Förvärvet avser de två etapperna i projektet Citykajen på Universitetsholmen i Malmö som tillsammans omfattar ca 14 200 kvm uthyrningsbar yta. Projektet påbörjades vid årsskiftet 2006-2007 och beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2009.

Större hyresgäster i Citykajen är Banverket och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Magnus Kenning, ansvarig för transaktionen på Aberdeen kommenterar:

- Den långsiktigt positiva utvecklingen som gjort Malmö till ett tillväxtcentrum i Öresundsregionen, gör staden till en intressant marknad för fastighetsinvesteringar. Aberdeens fond Property Nordic Fund I investerar i objekt med låg risk och stabilt kassaflöde. Vår bedömning är att Malmö just nu erbjuder en attraktiv riskjusterad avkastning för denna typ av objekt. Universitetsholmen binder samman Gamla Staden och den kommande exploateringen i Varvsstaden och utgör ett naturligt nytt centrum för Malmö. Vi mycket glada att kunna komplettera vår portfölj med Malmös bästa kontorsfastighet vad avser såväl fastighetens läge, byggnadens kvalitet som hyresgästerna i byggnaden.

Camilla Wieslander, marknads- och transaktionschef för Skanska Öresund Malmö kommenterar:

- Att vi lyckats väl med uthyrningen och dessutom nu säljer projektet före färdigställande visar att läget invid Citytunnelns uppgång och på Universitetsholmen är mycket starkt. Det är dessutom tydligt att moderna och flexibla lokaler som är energieffektiva attraherar såväl hyresgäster som investerare. Vi kan också konstatera att intresset på senare tid har ökat från internationella investerare att förvärva fastigheter i Norden.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Kenning
Investment Management, Aberdeen Property Investors
Tel: 08 - 412 86 33
E-post: magnus.kenning@aberdeenpropertyinvestors.com

Rolf Grönstedt
Chef Investment Management, Aberdeen Property Investors
Tel: 08 - 412 86 23
E-post: rolf.gronstedt@aberdeenpropertyinvestors.com

Camilla Wieslander
Marknads- och transaktionschef, Skanska Öresund Malmö
Tel: 010-448 32 89

Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Företaget förvaltar ca 280 miljarder kronor i europeiska fastighetsinvesteringar genom fondprodukter och förvaltningsmandat. Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterat på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i 13 länder i Europa. Företaget har ca 650 anställda.

Om Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (FIS)
Aberdeen Property Nordic Fund I lanserades 2006, har en öppen fondstruktur och avser investera i en diversifierad portfölj bestående av nordiska kommersiella fastigheter. Fonden är optimerad för, men inte begränsad till, tyska institutionella investerares behov. Investeringsstrategin har beslutats genom Aberdeens portföljanalysmetod för att optimera riskdiversifieringen avseende land och sektor. Fokus för investeringarna är kontors- och butiksfastigheter i stora ekonomiska centra, möjliga kompletteringar utgörs av hotell- och logistikfastigheter.

Om Skanska
Skanska är ett av världens ledande projektutveckling- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.