Skip to main content

Aberdeen reste 970 miljoner kronor till Aberdeen Residential Sweden

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 08:00 CEST

Aberdeen Asset Management meddelar att de fått in 970 miljoner kronor i första stängningen av sin bostadsprodukt för institutionella investerare, Aberdeen Residential Sweden.

Aberdeen Residential Sweden har en konservativ investeringsstrategi med en låg belåningsgrad och ska framför allt investera i högkvalitativa hyreshus i tillväxtorter.

”Det är mycket glädjande att den första stängningen var så framgångsrik, vilket ger oss goda möjligheter att genomföra intressanta transaktioner under de kommande månaderna” säger Göran Bengtsson, Chef för den svenska fastighetsverksamheten. ”Aberdeens breda kompetens inom tillgångsförvaltning, transaktioner och fastighetsförvaltning kommer här väl till pass.”

Fondförvaltaren Fredrik Eliasson tillägger:
"Vi har en omfattande portfölj av investeringsmöjligheter, vilket är lovande. Vi söker framförallt väl underhållna bostadsfastigheter i bra lägen men även nyproduktion i Sveriges större städer och regionstäder.” 

För ytterligare information, kontakta:

Göran Bengtsson
Head of Investment Management, Sweden
Tel: 08-4128098
E-post: goran.bengtsson@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson
Marketing and Communications Manager
Tel: 08-4127323
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Aberdeen Residential Sweden AB är inte underkastad svensk fondlagstiftning eller Finansinspektionens tillsyn. Vidare har inget prospekt registrerats för fonden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i och med att fonden är undantagen från prospektskyldigheten.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier eller andra finansiella instrument i Aberdeen Residential Sweden.

Om Aberdeen Asset Management                                                                                                Aberdeen Asset Management är en global tillgångsförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och alternativa investeringar. På fastighetssidan globalt förvaltar Aberdeen över 200 miljarder kronor. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor fördelat på ca 300 fastigheter över hela landet på uppdrag av egna fonder och externa uppdragsgivare. Verksamheten har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.
* 30 juni 2012 
www.aberdeen-asset.se