Skip to main content

Aberdeen säljer sitt servicebolag till Riksbyggen och inleder samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 13:04 CET

Aberdeen har sålt sitt fastighetsservicebolag, Aberdeen Property Investors Services, till Riksbyggen. I samband med försäljningen tecknar Aberdeen ett ramavtal med Riksbyggen avseende fastighetsservice. Aberdeen kan därigenom även fortsättningsvis erbjuda fastighetsservice med hög standard med Riksbyggen som samarbetspartner.

Försäljningen görs med anledning av att Aberdeen inte ser möjlighet att fortsätta utveckla sina tjänster för fastighetsservice inom ramen för värdeskapande fastighetsförvaltning med de förutsättningar marknaden har för närvarande. Aberdeens verksamhet koncentreras nu till tre områden, investment management, tillgångsförvaltning och fastighetsförvaltning. Aberdeen kommer fortsättningsvis att satsa starkt på utveckling och förvaltning av egna fastighetsfonder som ett komplement till företagets separata förvaltningsuppdrag.

- Försäljningen gör det möjligt för oss att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet inom strategisk och värdeskapande förvaltning av fastighetskapital, samtidigt som ramavtalet med Riksbyggen ger oss en bra samarbetspartner inom fastighetsservice, säger Jan Sööder, VD för Aberdeen Property Investors Sverige.

Aberdeen Property Investors Services har ett 50-tal anställda fastighetsskötare, drifttekniker och specialister runt om i landet. Aberdeen kommer i samband med försäljningen att överta delar av servicebolagets personal till sitt svenska bolag för att behålla en intern teknisk beställarkompetens.

-Vi är mycket glada över att Riksbyggen och Aberdeen hittat en intressant och utvecklingsbar form för samarbete. Det ger öppningar för ytterligare expansion av vår framgångsrika verksamhet inom fastighetsservice, säger Carl-Johan Hansson, chef för Riksbyggens affärsområde förvaltning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Sööder
VD, Aberdeen Property Investors Sverige
Tel: 08 412 80 98, 070 587 67 06
jan.sooder@aberdeenpropertyinvestors.com

Carl-Johan Hansson
Chef affärsområde förvaltning, Riksbyggen
Tel: 08 698 41 08, 070 217 47 21
carl-johan.hansson@riksbyggen.se


Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar cirka 90 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar och har cirka 500 anställda. Kunderna utgörs av institutionella aktörer såsom liv- och pensionsförsäkringsbolag.

Aberdeen erbjuder också indirekta placeringsmöjligheter inom fastigheter för institutioner genom fonder och fond-i-fond-lösningar. Aberdeen har de senaste två åren lanserat mer än 10 fonder för institutionella investerare som tillsammans attraherat 16 miljarder kronor, vilket med belåning medför ett utrymme för fastighetsinvesteringar för 30-40 miljarder.

Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterad på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i Norge, Finland, Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Storbritannien.