Skip to main content

Aberdeen tar över förvaltningen av Danica Pensions bostäder och kommersiella fastigheter

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 07:00 CET

Aberdeen Asset Management i Danmark övertar förvaltningen av 107 fastigheter i Danica Pensions fastighetsportfölj, till ett värde av cirka DKK 10 miljarder (ca SEK 12,4 miljarder) per 1 februari 2016.

Danica Pension äger en av de största fastighetsportföljerna i Danmark, med ett värde på DKK 25 miljarder. Fastigheterna som Aberdeen nu ska förvalta utgör ca 10 miljarder av dessa. Danica Pension kommer också att under kommande år färdigställa utvecklingsprojekt för ytterligare DKK 3-4 miljarder som ska ingå i den förvaltade portföljen när de är klara. Samarbetet innebär att Aberdeen ska optimera portföljens värde genom aktiv förvaltning, med avsikt att skapa bästa möjliga avkastning för Danica Pensions kunder.
Aberdeen övertar portföljen per 1 februari 2016 och samtidigt byter Danica Pensions medarbetare arbetsplats till Aberdeen. Danica Pensions nuvarande leverantör kommer även fortsättningsvis att sköta administration och uthyrning.

Tonny Nielsen, VD för Aberdeen Asset Management i Danmark kommenterar: ”Vi är mycket glada och stolta att få använda vår kärnkompetens att bedriva aktiv förvaltning av fastighetstillgångar till att skapa god avkastning för Danica Pension. Vi ser fram emot att bli Danica Pensions förlängda arm och gemensamt skapa värden i fastighetsportföljen.

Aberdeen Asset Management i Danmark kommer genom detta mandat att förvalta fastighetstillgångar på totalt DKK 23,5 miljarder.

For ytterligare information, kontakta vänligen:

Tonny Nielsen, CEO +45 33 44 40 00
Aberdeen Asset Management, Danmark

Mikkel Bro Petersen, presschef +45 24 83 86 30
Danica Pension

Eva Riedel, Head of Communications & Marketing +45 20 94 44 12
Aberdeen Asset Management, Danmark;
eva.riedel@aberdeen-asset.com

Aberdeen – simply asset management.

Aberdeen är en global kapitalförvaltare med verksamhet i mer än 26 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning som omfattar aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar bygger på okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv. Globalt förvaltar Aberdeen tillgångar om € 384,9 miljarder på uppdrag av institutionella och privata investerare per 30 september 2015.  www.aberdeen-asset.com

Danica Pension

Med mer än 600 000 kunder är Danica Pension en av Danmarks största pensionsfonder. Vi har specialiserat oss på pensionsplaner, livförsäkringar och sjukförsäkringar. Våra totala pensionstillgångar uppgår till mer än 350 miljarder kronor och vi mottar mer än 27 miljarder kronor i årliga inbetalningar. Danica Pension är ett helägt dotterbolag i Danska Bank-koncernen. Våra regionkontor finns i danska storstäder runt om i landet, och vi har dotterbolag i Norge och Sverige, där vi upplever en stark tillväxt.

www.danicapension.dk