Skip to main content

Aberdeens bostadsfond förvärvar i Öresundsregionen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 13:00 CET

Aberdeens bostadsfond har förvärvat en större bostadsportfölj i Öresundsregionen. Portföljen omfattar totalt 14 fastigheter belägna i Malmö, Lund, Kävlinge och Helsingborg.

Aberdeen Asset Management meddelar att Aberdeens bostadsfond, Aberdeen Residential Sweden AB, har förvärvat en större bostadsportfölj i Öresundsregionen från Akelius. Totalt ingår nästan 800 lägenheter och cirka 6 600 kvm lokalyta i portföljen som dels omfattar några större, relativt nybyggda fastigheter i Lund och Malmö, dels ett antal mindre fastigheter i centrala Helsingborg och Kävlinge. Portföljen innehåller också en andel studentlägenheter.

Aberdeens bostadsfond har nu genomfört förvärv för över 1,5 miljarder kronor och fastighetsbeståndet är för närvarande koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen.

"Vi är nöjda med fondens fastighetsportfölj och dess framtida potential. Det är också positivt att beståndet är koncentrerat till två av Sveriges främsta tillväxtregioner. Vi tittar nu på ytterligare förvärv", kommenterar fondförvaltaren Fredrik Eliasson.

Köparen har haft Lindahl som juridisk rådgivare och Catella agerade mäklare.

Kontaktpersoner:

Fredrik Eliasson Fund Manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 8682, e-post: fredrik.eliasson@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman, Marketing and Communications Manager, Aberdeen Asset Management
Tel  08 412 7323, e-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Aberdeens Bostadsfond, Aberdeen Residential Sweden AB, är inte underkastad svensk fondlagstiftning eller Finansinspektionens tillsyn. Vidare har inget prospekt registrerats för fonden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i och med att fonden är undantagen från prospektskyldigheten.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier eller andra finansiella instrument i Aberdeen Residential Sweden AB.

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen är en oberoende kapitalförvaltare och ett av Londonbörsens 100 största bolag med lokal i över 23 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning, som omfattar aktier, räntebärande investeringar, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. På fastighetssidan globalt förvaltar Aberdeen över 200 miljarder kronor. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor på uppdrag av egna fonder och externa uppdragsgivare. Verksamheten har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.  www.aberdeen-asset.se  * 30 september 2013