Skip to main content

Aberdeens Pan-Nordiska fond reste över en miljard i första stängningen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:32 CET

Aberdeen Property Fund Pan-Nordic gjorde sin första stängning den 31 oktober och reste 1,1 miljarder kronor från investerare i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Inklusive belåning har fonden därigenom en initial investeringskapacitet på 2,7 miljarder kronor.

– Vi är glada över att denna pan-nordiska fond har blivit så väl mottagen på marknaden. Vi känner ett förtroende hos investerarna att Aberdeens gedigna marknadskunnande och breda närvaro i Norden innebär goda möjligheter att hitta bra investeringsobjekt, genomföra transaktioner och aktivt förvalta fondens fastigheter, säger Trygve Sletteberg, fondförvaltare för Aberdeen Property Fund Pan-Nordic.

Aberdeen Property Fund Pan-Nordic är en öppen fond för investerare som söker exponering mot fastighetssektorn i Norden och Baltikum. Fondens nuvarande portfölj består av två fastigheter i Norge och en retailfastighet i Barkarby utanför Stockholm som förvärvades i slutet av oktober i år. Dessa fastigheter motsvarar ett totalt värde av 832 miljoner kronor. Dessutom har bud accepterats på två danska kontorsfastigheter med ett värde på 492 miljoner kronor. Fonden har som målsättning att investera resterande kapital inom de kommande tre månaderna.

– Den framgångsrika stängningen visar på ett fortsatt intresse från investerare för Norden och de baltiska länderna där utsikterna för avkastning på fastigheter är bättre än det europeiska genomsnittet, säger Ubbe Strihagen, internationell direktör på Aberdeen.

Fonden kommer under de kommande två till tre åren att bygga upp en portfölj med en målvolym på 15 miljarder kronor. Avsikten är att sprida portföljen både geografiskt och i fråga om fastighetstyp men också att ha variation på hyresgästsammansättningen och löptiden på hyreskontrakten. Allokeringen i Baltikum, som i nuläget är begränsad till 15 procent, ger också investeringsmöjligheter i ett område med snabb tillväxt.

Nästa stängning förväntas bli i januari 2007.


För mer information, vänligen kontakta:

Ubbe Strihagen
Internationell direktör
Aberdeen Property Investors Holding
Tel: +46 70 520 33 80
E-post: ubbe.strihagen@aberdeenpropertyinvestors.com

Trygve Sletteberg
Fondförvaltare, Aberdeen Property Fund Pan-Nordic
Aberdeen Property Investors
Tel: +47 22 01 27 00, +47 902 08 254
E-post: trygve.sletteberg@aberdeenpropertyinvestors.no


Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsbolag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar 90 miljarder kronor i europeiska fastighetsinvesteringar genom förvaltningsmandat och fonder. Företaget har 500 anställda i tio länder i Europa och verksamheten styrs från Sverige. Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterat på Londonbörsen.

Om Aberdeen Property Fund Pan-Nordic
Aberdeen Property Fund SICAV Pan-Nordic är en aktivt förvaltad fastighetsfond som investerar i kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum. Målsättningen är att bygga upp en väldiversifierad portfölj av nordiska fastigheter med bred spridning avseende geografisk placering och fastighetssegment. Fonden har en målvolym på 15 miljarder kronor och är en av Aberdeens två nordiska fastighetsfonder.