Skip to main content

Aberdeens Pan-Nordiska fond säljer två fastigheter

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 10:00 CEST

Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic säljer, fastigheterna Tobaksmonopolet 6 i Stockholm samt Bö 93:2 (Kanoldshuset) i Göteborg i två separata transaktioner.
Tobaksmonopolet, som inrymmer 13 600 kvm kontor, säljs i form av en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 miljoner kronor till AMF Fastigheter. 
Bö, som inrymmer 9 200 kvm kontor, säljs i form av en bolagsöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor till Fastighets AB Balder.

”Tobaksmonopolet är den första etappen av en omfattande omdaning av en större fastighet på Södermalm. Vi har förädlat den gamla magasinbyggnaden till moderna kontor och showroom med bibehållen karaktär.  I Kanoldshuset har vi genom aktiv förvaltning skapat värde i den befintliga fastigheten”, säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen

”Vi koncentrerar oss nu på utvecklingen av övriga projektfastigheter i portföljen för att kunna återkomma med ytterligare färdigutvecklade kontorsfastigheter till marknaden inom kort.” tillägger han.

MAQS och Tenzing har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen av Tobaksmonopolet.

MAQS och Catella har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen av Kanoldhuset.

Kontaktpersoner: 
 

Magnus Kenning
Transaktionsansvarig, Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 86 33, 070 279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Eva Enochsson
Local Fund Manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 8063
E-post: eva.enochsson@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman
Marketing and Communications Manager
Tel  08 412 7323, 070 3241640
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com


Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Managementär en global kapitalförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och alternativa investeringar. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor fördelat på ca 300 fastigheter över hela landet på uppdrag av egna fonder och externa uppdragsgivare. Verksamheten har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. www.aberdeen-asset.se