Skip to main content

Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv Goes Green

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:38 CET

SEB Real Estate Investment Management har för Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv:s räkning konverterat två industribyggnader i fastigheten Siktet 5 på Södermalm i Stockholm till moderna energieffektiva kontor. Fastigheten har nu klassificerats som GreenBuilding.

Genom totalrenoveringen av Siktet 5 på Rosenlundsgatan 50-54 har gamla industrilokaler omvandlats till moderna kontor med effektivt energianvändande. Fastighetens energianvändning har i och med ombyggnaden reducerats i så hög utsträckning att Siktet 5 kan klassificeras som GreenBuilding.

- SEB arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och det är ett naturligt steg att en av Sveriges största fastighetsägare bidrar till en minskad energianvändning. Ytterligare en positiv effekt är naturligtvis att energikostnaden också sjunker, säger Marita Loft, Head of Real Estate Investment Management.

GreenBuilding ställer olika krav på energieffektivisering beroende på om det är en befintlig byggnad eller en ny. För befintliga byggnader, där en ombyggnad och effektivisering har skett, är kriteriet att fastighetens energianvändning skall vara 25 procent lägre efter ombyggnad, vilket har uppnåtts i Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv:s fastighet Siktet 5.

- Allt fler företag väljer miljömedvetna alternativ och GreenBuilding-klassificeringen av Siktet 5 gör det möjligt för oss att erbjuda energieffektiva kontor till företag med en miljöpolicy som omfattar även deras val av lokal, säger Erik Skalin, uthyrningsansvarig på Aberdeen Property Investors, som förvaltar Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs fastigheter.

GreenBuilding-projektet har startats gemensamt av ett tiotal länder inom EU för att driva på energieffektiviseringen. Medlemsländerna representeras i första hand av energimyndigheter och forskningsinstitut. I Sverige är det Fastighetsägarna Sverige som leder projektet med Energimyndigheten som medfinansiär. Ansökningarna till att bli GreenBuilding-partner behandlas slutligen av EU-kommissionen.

 


Kontaktperson:

Marita Loft
Head of Real Estate Investment Management
Tel: 08-788 60 41
E-post: marita.loft@seb.se


Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är fastighetsägare till en portfölj bestående av fastigheter i Sverige och London med ett totalt värde av 17,1 miljarder.

Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett internationellt kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Företaget förvaltar cirka 250 miljarder kronor i europeiska fastighetsinvesteringar genom fondprodukter och förvaltningsmandat.