Skip to main content

Krämaren köpcentrum i Örebro får ny skepnad

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:19 CET

Ombyggnaden av Örebros köpcentrum Krämaren till en modern galleria kommer att påbörjas i april 2006. Köpcentrumets totala yta på 10,000 kvm kommer att genomgå en omfattande förnyelse som beräknas vara färdig hösten 2007.

 Vår ambition är att förstärka handeln kring Våghustorget genom att investera i köpcentret Krämaren. Alecta äger sedan tidigare det intilliggande köpcentret Träffpunkt, säger Kent Jonsson, chef för svenska fastigheter på Alecta.

Handeln i Krämaren har anor från 60-talet, då bl.a. varuhuset EPA låg i fastigheten. Krämaren tar nu steget in i 2000-talet med en modernare arkitektur, effektiva butikslokaler och öppna mötesplatser.

 Krämaren har länge utgjort ett naturligt ankare i Örebros cityhandel, en position som ombyggnationen kommer att förstärka ytterligare, säger Marc von Melen, chef på Aberdeen Shopping.

Krämaren kommer att få ett nytt ansikte ut mot stadens centrum. Lätta glasfasader och stora ljusa entréer ger Örebros handelsstråk, Drottninggatan och Köpmangatan, en tydlig förlängning rakt in i köpcentrumet. Invändigt skapas en ljus och inbjudande miljö som lyfter fram byggnadens hela rymd. Samtidigt ges butikernas exponering en framträdande roll genom att fasadpartier öppnas upp och skapar ett luftigare intryck.

Krämaren kommer innehållsmässigt att bli tydligare med butiker i samma bransch samlade för att underlätta för besökaren. I bottenplan samlas livsmedel och service, på entréplan ligger fokus på mode, skor och bijouterier, och övre plan inriktas mot hem och fritid och får även flera nya moderna caféer och serveringar.

 Krämaren kommer att vara öppet som vanligt under hela ombyggnaden och vi kommer att vidta åtgärder för att underlätta för kunden i så hög grad som möjligt, säger Fredrik Bergkvist, förvaltare på Aberdeen.

Ägare till Krämaren köpcentrum är tjänstepensionsföretaget Alecta. Köpcentrumdelen av fastigheten förvärvades i juni 2005 från ÖBO, som fortfarande äger bostadsdelen.


För mer information vänligen kontakta:

Marc von Melen, Chef Aberdeen Shopping
Tel: 08 - 412 86 04
E-post: marc.vonmelen@aberdeenpropertyinvestors.com

Fredrik Bergqvist, Förvaltare, Aberdeen Property Investors
Tel: 019-16 75 85
E-post: fredrik.bergkvist@aberdeenpropertyinvestors.com

Kent Jonsson, Head of Real Estate Sweden, Alecta
Tel: 070 -579 93 88
E-post: kent.jonsson@alecta.com


Om Aberdeen Property Investors

Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsbolag specialiserat på fastigheter. Företaget har 540 anställa och förvaltar 80 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar i Europa genom direktägda portföljer och fastighetsfonder. Aberdeen Shopping är ett affärsområde inom Aberdeen som är specialiserade på retailfastigheter. Aberdeen Shopping förvaltar och utvecklar totalt 40 köpcentrum i Europa. Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterat på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer.

Om Alecta

Alecta erbjuder tjänstepensionen ITP – en pension som arbetsgivaren betalar. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor. Våra kunder och ägare är 27 000 företag och 1,6 miljoner privatpersoner. Uppdraget kommer från Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar och service kan arbetsgivarna trygga ekonomin för sina anställda både under och efter arbetslivet. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Vi erbjuder en trygghetsförmån som passar de flesta och vill sätta standarden för hög avkastning och låga kostnader.