Skip to main content

Mycket stort intresse för SEB Enskildas och Aberdeens nya fastighetsbolag

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:05 CET

Det nystartade fastighetsutvecklingsbolaget Scandinavian Property Development ASA (SPD) har tillförts 3 miljarder norska kronor i en riktad nyemission. Intresset från investerarna var mycket stort och emissionen övertecknades ca fyra gånger. Totalt 250 institutionella placerare från tio länder, bland annat Storbritannien och USA, önskade teckna sig för aktier värda 12 miljarder norska kronor.

Institutionerna kontrollerar efter emissionen tillsammans 75 procent av aktierna i bolaget. Säljarna av fastigheterna i Fornebuområdet utanför Oslo, som ursprungligen fick betalt i aktier motsvarande ca 1 miljard norska kronor, har också ökat sitt innehav med 33 procent i SPD sedan december 2006.

- Det stora intresset för Scandinavian Property Development innebär att vi kan utveckla vår redan mycket attraktiva portfölj och investera mer pengar i den skandinaviska fastighetsmarknaden under 2007. Vi söker aktivt spännande fastighetsprojekt med utvecklingspotential i Sverige, Danmark och Norge, säger Stein Haugbro, VD Scandinavian Property Development.

Scandinavian Property Development startade när SEB Enskilda och Aberdeen tillsammans inledde ett förvärv av huvuddelen av ett utvecklingsprojekt i Fornebuområdet utanför Oslo i december 2006. Projektet omfattar mer än 500 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella fastigheter till ett värde av ca 5 miljarder norska kronor. Inom ramen för projektet planeras ytterligare 5 000 bostäder att byggas. SPD planerar också en notering på Oslobörsen under hösten 2007.


För mer information vänligen kontakta:

Stein Haugbro, VD Scandinavian Property Development
Tel: +47 950 26 210

Espen Klevmark, VD Aberdeen Property Investors Norge
Tel: +47 900 23 111

Bård Bjølgerud, Director SEB Enskilda
Tel: +47 982 28 524


Scandinavian Property Development:
Scandinavian Property Development ASA (SPD) är ett nytt fastighetsutvecklingsföretag som kommer att investera i större utvecklingsprojekt inom de flesta fastighetssegmenten i Skandinavien. Företaget satsar på att ta en ledande position inom fastighetsutveckling på den skandinaviska marknaden. Under 2007 kommer SPD att bygga upp en portfölj bestående av dels rena utvecklingsprojekt och dels kommersiella fastigheter med vidareutvecklingspotential. Genom avtalet med de nuvarande ägarna av Fornebufastigheterna utanför Oslo har SPD säkrat tillgången till en startportfölj värd ca 5 miljarder norska kronor. SPD:s målsättning är att bygga upp en portfölj värd 10-15 miljarder norska kronor till slutet av 2007. Företaget administreras och förvaltas av Aberdeen Property Investors. SPD planerar en börsintroduktion under andra halvan av 2007.

Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar ca 90 miljarder svenska kronor i fastighetsinvesteringar och har ca 500 anställda. Kunderna utgörs av institutionella aktörer såsom liv- och pensionsförsäkringsbolag. Aberdeen erbjuder också indirekta placeringsmöjligheter inom fastigheter för institutioner genom fonder och fond-i-fond-lösningar.

Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterat på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Luxemburg och Storbritannien.