Skip to main content

Provinsfastigheter säljer fastigheten Norrtälje 15 i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 09:00 CEST

Aberdeen säljer på uppdrag av Provinsfastigheter fastigheten Norrtälje 15 på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.  Köpeskillingen är 165 miljoner kronor. Fastigheten inrymmer 2 501 kvm kontor och är fullt uthyrd.

Aberdeen har ett helhetsuppdrag att förvalta Provinsfastigheters fastighetsportfölj och bolag i Sverige.

Uppdraget omfattar totalt fastighetstillgångar om ca 2,7 miljarder kronor fördelat på ca 65 fastigheter med tyngdpunkt i Mellansverige. Fastighetsportföljen består av lika delar bostäder och kommersiella fastigheter.

-     Försäljningen av Norrtälje 15 genomförs som ett led i affärsplanen, att efter att ha uppnått målen för fastighetens driftnetto realisera fastighetens värde.  Portföljen innehåller ytterligare ett antal fastigheter med samma förutsättningar. Vi utvärderar försäljning av även dessa säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen

Tenzing och MAQS har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen.

Kontaktpersoner:

Magnus Kenning
Transaktionsansvarig, Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 86 33, 070 279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Lina Alvemur
Kundansvarig, Aberdeen Asset Management
Tel: 08 412 80 26, 070 308 67 48
E-post: lina.alvemur@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman
Marketing and Communications Manager
Tel  08 412 7323, 070 6973516
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och alternativa investeringar. På fastighetssidan globalt förvaltar Aberdeen över 200 miljarder kronor. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor fördelat på ca 300 fastigheter över hela landet på uppdrag av egna fonder och externa uppdragsgivare. Verksamheten har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.  www.aberdeen-asset.se
 * 30 juni 2012