Skip to main content

Rekordlåg vakansnivå för SEB Trygg Liv

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:00 CET

Aberdeen Asset Management tecknade avtal motsvarande 57 000 kvm för SEB Trygg Livs räkning under 2010. Vakanserna i SEB Trygg Livs svenska fastighetsportfölj är nu nere på rekordlåg nivå. 

Under 2010 nyuthyrdes 38 000 kvm i SEBTrygg Livs svenska fastigheter och 19 000 kvm omförhandlades till nya avtal. Totalt tecknades avtal motsvarande 57 000 kvm.

Den ekonomiska vakansgraden i SEBTrygg Livs fastighetsportfölj halverades under 2010 och har inte varit så låg sedan 2001.

 - Vi har arbetat målmedvetet med att sänka vakansnivån i portföljen under 2010. Tack vare en stark arbetsinsats i en marknad som återhämtat sig väl under året har vi lyckats förbättra SEB Trygg Livs vakansnivå markant, säger Erik Skalin, uthyrningsansvarig på Aberdeen Asset Management.

Kontaktpersoner:                                                                                                                                

Erik Skalin, Uthyrningsansvarig, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 86 84
E-post: erik.skalin@aberdeen-asset.com

Marita Loft, Head of Real Estate Investment Management, SEB
Tel: 08-788 60 41
E-post: marita.loft@seb.se

Lena Ellertsson, Marketing and Communications manager, Nordic region            
Tel: 08-412 7323
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 72 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500.000 kvm och ett totalt ungefärligt värde av 17,6 miljarder kr. Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna. Som ett led i det arbetet har Aberdeen Asset Management fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Tillsammans möter vi de önskemål våra hyresgäster har och strävar efter goda och långsiktiga relationer. Vår gemensamma målsättning är att skapa goda förutsättningar för våra hyresgästers verksamhet.

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management är ett oberoende internationellt kapitalförvaltningsföretag. På fastighetssidan förvaltar Aberdeen cirka 250 miljarder kronor genom fondprodukter och förvaltningsmandat, varav ca 23 miljarder kronor i Sverige.
www.aberdeen-asset.se