Skip to main content

Stort intresse för Aberdeens asiatiska fond-i-fond – AIPP Asia

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:35 CET

Aberdeens fond-i-fond AIPP Asia har vid sin första stängning rest ett sammanlagt kapital på 91 miljoner USD, motsvarande ca 660 miljoner kronor. Initiala investerare i fonden är Folksam, Handelsbanken Liv och finska Ilmarinen.

Fonden gjorde sin första stängning i slutet av oktober och är nu öppen för andra institutionella investerare som söker fastighetsexponering i Asien. Nästa stängning är planerad i slutet av november.

AIPP Asia är en fond-i-fond för asiatiska fastighetsinvesteringar som kommer att investera i ett antal noggrant utvalda fastighetsfonder med Asia Pacific som investeringsuniversum. Fonden har som målsättning att leverera en årlig avkastning på mellan 13-17 % och är strukturerad som en stängd fond med en löptid på 12 år.

Fondförvaltare för AIPP Asia är Stockholmsbaserade Bo Ljunglöf och Kang Puay Ju som är baserad i Singapore. Aberdeen Property Investors ledande position i Europa inom indirekta fastighetsinvesteringar kombinerat med moderbolaget Aberdeen Asset Managements starka närvaro i Asien utgör en stabil plattform för AIPP Asia.

– Vi ser ett ökande intresse för internationell fastighetsexponering hos investerare som vill uppnå högre avkastning och större diversifiering. Eftersom de underliggande tillväxtutsikterna för Asien vida överstiger Europas, utgör asiatisk fastighetsexponering ett intressant alternativ för många institutionella investerare, säger Bo Ljunglöf, Fondförvaltare för AIPP Asia.

– Vi är mycket nöjda med lanseringen av vår fond-i-fond AIPP Asia. Ett antal stora investerare har visat intresse för vår produkt som vi är övertygade om kommer att leverera en god avkastning till ett rimligt risktagande, säger Anders Åström, VD för Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management.

AIPP Asia planerar att göra sina första investeringar inom de kommande veckorna.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Åström, VD, Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management
Tel: +46 8 412 80 65, mobil: +46 70 522 12 20
E-post: anders.astrom@aberdeenpropertyinvestors.com

Bo Ljunglöf, Fund Manager AIPP Asia, Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management
Tel: +46 8 412 86 64, mobil: +46 70 274 33 55
E-post: bo.ljunglof@aberdeenpropertyinvestors.com

Ubbe Strihagen, internationell direktör, Aberdeen Property Investors Holding
Tel: +46 70 520 33 80
E-post: ubbe.strihagen@aberdeenpropertyinvestors.com


Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar cirka 90 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar och har cirka 500 anställda. Kunderna utgörs av institutionella aktörer såsom liv- och pensionsförsäkringsbolag.

Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag inom Aberdeen Asset Management som är noterad på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i Norge, Finland, Frankrike, Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Luxemburg och Storbritannien.

Om API Indirect Investment Management
API Indirect Investment Management (API IIM), som är ett dotterbolag till Aberdeen Property Investors, är Europas ledande förvaltare av fond-i-fond produkter för fastigheter och har mer än fem års erfarenhet av den relativt nya men starkt växande marknaden. För närvarande sitter API IIM i rådgivningskommittéer för totalt 15 olika fastighetsfonder i Europa.

API IIM lanserade den första europeiska fond-i-fond produkten för fastigheter (AIPP), i februari 2005. AIPP har 27 investerare från Sverige och övriga Europa med ett sammanlagt kapital på 623,5 miljoner euro.

Totalt har API IIM investeringsmandat på överstigande 2 miljarder euro i eget kapital varav mer än 900 miljoner euro är investerat i 38 olika investeringar. Bland API IIM’s exklusiva kunder kan, utöver AIPP, det norska försäkringsbolaget Storebrand, finska pensionsfonden Ilmarinen samt finska livförsäkringsbolaget Suomi nämnas.

API IIM är reglerat av den svenska finansinspektionen.