Skip to main content

Totalavkastningen på fastigheter högre i Sverige än för Europa som helhet 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:18 CET

Fastighetskapitalförvaltaren Aberdeen uppskattar att svenska fastigheter kommer totalavkasta mer än europeiska 2006. Enligt Aberdeens prognos blir totalavkastning 11,8 % för Sverige och 11 % för Europa som helhet i år. Högst totalavkastning 2006 kommer Irland, Holland och Norge ha enligt Aberdeens prognos. Tyskland blir enligt Aberdeen den marknad som går sämst i år med en totalavkastning på 4,6 %. Det visar senaste European Property Market Outlook från Aberdeen Property Investors.

– Den svenska fastighetsmarknaden är den mest likvida i Norden. I en europeisk jämförelse är Sverige den tredje mest transparenta marknaden efter England och Holland. Vi uppskattar att svenska fastigheter kommer totalavkasta mer än i Europa som helhet både under 2006 och 2007. När det gäller sektorer prognostiserar vi att svenska kontorsfastigheter kommer gå starkare än svenska butiksfastigheter nästa år, säger Jon Lekander, chef för investeringsstrategi på Aberdeen Property Investors.

För 2006 är det dock butiksfastigheter som kommer att totalavkasta bäst i Sverige enligt Aberdeens uppskattning, 13,4 % jämfört med 12,3 % för kontorsfastigheter. Industrifastigheter prognostiseras att totalavkasta 9,9 % 2006.

Även i Europa som helhet uppskattar Aberdeen att butiksfastigheter kommer gå starkt 2006 till följd av större hyresökningar än för kontorsfastigheter. Den starkaste utvecklingen för butiksfastigheter ser Aberdeen i Italien, Finland, Spanien och Polen. Den europeiska kontorsmarknaden har dock återhämtat sig under 2006 menar Jon Lekander:

– På de flesta marknaderna ser vi lägre vakanser och hyreshöjningar när det gäller kontorsfastigheter. Hyreshöjningar har framförallt haft positiv påverkan på marknader i städer som London, Madrid, Dublin, Paris och Oslo.


För mer information, vänligen kontakta:

Jon Lekander
Chef för investeringsstrategi
Aberdeen Property Investors
Tel: +46 8 412 80 77, +46 70 211 80 77
jon.lekander@aberdeenpropertyinvestors.com

Jan Sööder
VD Sverige
Aberdeen Property Investors
Tel: +46 8 412 80 98, +46 70 329 80 98
jan.sooder@aberdeenpropertyinvestors.com

Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors är ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på fastigheter. Aberdeen förvaltar cirka 90 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar och har cirka 500 anställda. Kunderna utgörs av institutionella aktörer såsom liv- och pensionsförsäkringsbolag. Aberdeen erbjuder också indirekta placeringsmöjligheter inom fastigheter för institutioner genom fonder och fond-i-fond-lösningar.

Aberdeen Property Investors är ett dotterbolag till Aberdeen Asset Management som är noterat på Londonbörsen och vars verksamhet även innefattar kapitalförvaltning av aktier och obligationer. Aberdeen Property Investors har huvudkontor i Sverige och verksamhet i Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Luxemburg och Storbritannien.