Skip to main content

Lyckad introduktion ökar kvalitet och säkerhet

Nyhet   •   Dec 01, 2015 11:57 CET

En bra start på ett nytt jobb betyder mycket. I mötet med den nya arbetsplatsen kan företagets introduktionsprogram spela en avgörande roll. På en av våra fabriker i Vislanda har vi vidareutvecklat introduktionsprogrammet. Och det har snabbt gett positiva resultat.

Vislanda S-fabriken har i dag cirka 120 anställda som främst jobbar med tillverkning av betongsliprar. Men där finns även två bygghallar. I Hall 1 tillverkas skalvägg och i Hall 2 tillverkas pelare, balk, tankar, storplan med mera. Totalt arbetar cirka 50 personer i de båda bygghallarna och produktionsledare Eric Hartonen är ansvarig.

– Vi behövde på kort tid anställa ett antal nya medarbetare i skalväggshallen och såg då behovet av att utveckla introduktionsprogrammet. Framförallt ville vi fokusera mer på produkten, öka förståelsen för flödet i hallen samt prioritera kvalitet, hälsa och säkerhet, berättar Eric.

Arbetsgrupp tänkte nytt

Sagt och gjort. Eric tillsatte en arbetsgrupp med arbetsledare, kvalitetsansvarig och huvudskyddsombud. Gruppens fokus; Hur tar vi emot våra nyanställda på bästa sätt? Vad har saknats tidigare och vad har varit bra?

Stefan Andersson är huvudskyddsombud och en av deltagarna i arbetsgruppen.

– Hälsa och säkerhet är viktigt och vi ville ha ett tydligare fokus på detta hos våra nyanställda. Det får vi genom att gå runt på arbetsplatsen och diskutera vilka risker som finns. Vi trycker också på att du som ny ska påtala de risker du ser. Nya ögon ser andra saker än gamla, invanda ögon och det är viktigt att alla för fram sina åsikter så att vi kan förbättra verksamheten, säger Stefan.

Positiv respons direkt

De nyanställda som kom in under november månad blev också de första att ta del av det nya introduktionsprogrammet. En av dem är Zeljo Mijic. Han jobbar i skalväggshallen sedan tre veckor tillbaka.

– Jag har blivit väl omhändertagen här på Abetong. Det som framförallt fastnat hos mig efter introduktionen är säkerheten, som jag upplever som viktig. Ritningsläsningen är också viktig, den snurrar i huvudet hela tiden. De jag arbetar med är duktiga på att förklara och jag tycker att jag har kommit in bra. Zeljo berättar vidare att han tidigare jobbat som plattsättare och med att putsa fasader. Han kom till Abetong efter rekommendationer från en kompis.

Fadder rätar ut frågetecknen

Nikola Protic har varit på Abetong i tre år. Han är fadder till en nyanställd, en av de nyheter som infördes i introduktionsprogrammet.

– Det innebär att jag ska visa runt den nyanställda och hjälpa personen att hitta de olika arbetsstationerna i hallen. Vi har ett rullande flöde i fabriken och det är viktigt att du gör dina arbetsuppgifter på rätt sätt och i rätt tid samt att du jobbar säkert. Det är några av de saker jag tar upp. Sedan finns jag förstås till hands för alla andra typer av frågor om jobbet också. 

Några av nyheterna i introduktionsprogrammet

  • Varje nyanställd får en fadder/handledare.
  • Huvudskyddsombuden går igenom hälsa och säkerhet genom att gå runt på arbetsplatsen och tittar speciellt på riskabla arbetsmoment i hallen.
  • Tydligt fokus på att lära sig produkten och förstå flödet. Genomgång i detalj av hur planeringen fungerar och tider i flödet.
  • Utbildning i ritningsläsning på rätt nivå, som genomförs av arbetsledare och skiftledare. Fokus: Vad behöver du veta för att sätta ihop den här väggen?
  • Genomgång av kvalitetsansvarig. Vad är bra kvalitet? Hur ser tidigare leveranser ut?
  • Rundvandring i hela fabriken
  • Uppföljningsmöte med alla nyanställda efter tre veckor.