Skip to main content

En vecka med fokus på säkerhet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2016 08:52 CEST

I Varbergsfabriken tränade man under 2015 års säkerhetsvecka på att släcka med handbrandsläckare.

Säkerhet har högsta prioritet inom Abetong. Därför anordnas en säkerhetsvecka på alla arbetsplatser i slutet av september varje år, då medarbetarna deltar i extra informations- och utbildningstillfällen.

Produktion av betongelement sker i en tung industriell miljö och det är förenat med olika typer av risker. Att ha kunskap och medvetenhet om dessa risker, och att tillämpa den kunskapen, är mycket viktigt på alla nivåer av organisationen.

– Vi genomför nu en intensiv vecka med dagliga aktiviteter som ligger utöver det löpande säkerhetsarbetet och som ska öka medvetenheten hos våra medarbetare om vikten av korrekt skyddsutrustning och säkra arbetsmetoder. Alla fabriker och kontor inom Abetong har tagit fram en plan för vad som ska hända under säkerhetsveckan, berättar Jörgen Persson, vvd på Abetong.

Exempel på fokusområden under veckan är processbrytning (bryt, lås och säkra), riskanalyser vid tillfälliga arbeten (Take One) samt krishantering.

Säkerhetsveckan genomförs sedan flera år inom företaget och resten av HeidelbergCement-koncernen där Abetong ingår.

Inför säkerhetsveckan har både medarbetare, chefer och interna säkerhetsrådgivare tagit fram underlag för att kunna arbeta vidare med frågor som är viktiga på den egna arbetsplatsen. Det har resulterat i övningar, utbildningsmaterial, demonstrationer, videofilmer och föreläsningar som alla medarbetare kommer att delta i och diskutera kring tillsammans för att öka förståelsen.

I grunden måste arbetsmiljön vara bra, men det är också den enskilda medarbetarens kunskap och agerande som påverkar om själva arbetet blir säkert utfört. Därför krävs det att man arbetar med de här frågorna löpande på arbetsplatsen.

– Säkerhetsveckan är en viktig del i vår strävan att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer och bli ännu bättre! säger Jörgen Persson. 

Abetong har under mer än 70 år utvecklat produkter och system inom områdena anläggning, hus och lantbruk och är idag ett av landets ledande företag när det gäller prefabricerade betongkonstruktioner. Företaget sysselsätter ca 550 personer och omsätter ca 1,3 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Växjö.  Tillverkning sker vid fabrikerna i Falkenberg, Hallstahammar, Kvicksund, Varberg och Vislanda. Försäljnings-och konstruktionskontor finns på 14 platser i Sverige. Abetong ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, som har cirka 63  000 anställda i fler än 60 länder.

Bifogade filer

Word-dokument