Skip to main content

Styrelsesammanträde ABK med dotterbolag

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 09:38 CEST

ABK:s styrelse, från vänster: Bakre raden: Henrik Strand, vd, Anders Lundin, ledamot (l) Christer Nilsson, ledamot (m). Mellanraden: Torbjörn Ingvarsson, sekr, Mikael Tingström, Fastighets, Johnny Håkansson, ledamot (sd). Främre raden: Börje Emilsson, ledamot (c), Lisbeth Elofsson, Vision, Sven-Erik Bergkvist, ordförande (s), Emma Bruce, suppleant (s), Ruzica Stanojevic, suppleant (v). Infälld: Mårten Petersson, Målareförbundet.

Datum: Torsdagen den 13 oktober 2016

Plats: ABK:s huvudkontor, Norra Kaserngatan 4


Styrelsen för AB Kristianstadsbyggen kallas härmed till styrelsesammanträde:

Tidpunkt: 09:00

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll

5. VD informerar

6. Vakanta bostäder och lokaler 2016-10-01

7. Ekonomi

- Delårsbokslut 2016-08-31

- Prognos helår 2016

- Budget 2017

- Borgensram 2017

8. Fastställande av affärsplan 2017

9. Ombyggnation Dammlyckan 12

10. Renovering David Nyborg 14

11. Rabatt jubilerande hyresgäster 2017

12. Lönerevision VD

13. Pensionsavtal VD

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde

16. Avslutning

_________________________________________________________________________________________________

Styrelsen för AB Allön kallas härmed till styrelsesammanträde:

Tidpunkt: 13:00

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll

5. VD informerar

6. Ekonomi

- Delårsbokslut 2016-08-31

- Prognos helår 2016

- Budget 2017

- Borgensram 2017

- Låneportföljen

7. Fastställande av affärsplan 2017

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde

10. Avslutning

____________________________________________________________________________________________

Styrelsen för Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) kallas härmed

till styrelsesammanträde:

Tidpunkt: 13:45

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll

5. VD informerar

6. Ekonomi

- Delårsbokslut 2016-08-31

- Prognos helår 2016

- Budget 2017

- Borgensram 2017

- Låneportföljen

7. Fastställande av affärsplan 2017

8. Godkännande av projektdirektiv K-stad Badhus

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde

11. Avslutning

_______________________________________________________________________________________________________

Styrelsen för C4 Parkerings AB kallas härmed till styrelsesammanträde:

Tidpunkt: 14:30

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll

5. VD informerar

6. Ekonomi

- Delårsbokslut 2016-08-31

- Prognos helår 2016

- Budget 2017

7. Fastställande av affärsplan 2017

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde

10. Avslutning

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 25 största kommunala bostadsbolag med runt 8 900 hyresbostäder i Kristianstads kommun. Vi förvaltar dessutom 300 butiker och kontor, alla kommunala äldreboenden och gruppboenden samt Kristianstads arena.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.