Skip to main content

Styrelsesammanträde ABK med dotterbolag

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 07:38 CET

Alla sammanträden hålls 15 mars på ABK:s huvudkontor på Norra Kaserngatan 4.

AB Kristianstadsbyggen styrelsesammanträde

08.30

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll

5. VD informerar

6. Vakanta bostäder och lokaler 2017-08-01

6. Vakanta bostäder och lokaler 2018-03-01

7. Ekonomi

- Fastställande av årsredovisning 2017

- Marie Nilsson PwC (Rapportering från

revisorernas bokslutsgranskning)

8. Val av ombud vid dotterbolagens årsstämmor

9. Fastställande av bolagsstyrningsrapport 2017

10. Fastställande av internkontrollplan 2018

11. Inriktningsbeslut dokumenthantering och

dokumenthanteringsplan

12. Inriktningsbeslut nytt huvudkontor

13. Inriktningsbeslut solenergi

14. Renovering Lyckans Höjd etapp 8

15. Tillbyggnad Gamlegårdsbadet

16. Markköp Hammar Bostadsområde

17. Lönerevision VD

18. Övrigt

19. Nästa sammanträde

20. Avslutning

AB Allön styrelsesammanträde

14:00

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll bilaga

5. VD informerar

6. Ekonomi

- Fastställelse av årsredovisning 2017

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde

9. Avslutning

Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) styrelsesammanträde

14.30

1. Sammanträdets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

4. Föregående protokoll bilaga

5. VD informerar

6. Ekonomi

- Fastställelse av årsredovisning 2017

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde

9. Avslutning

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 25 största kommunala bostadsbolag med cirka 9 000 hyresbostäder i Kristianstads kommun. Vi förvaltar dessutom genom dotterbolag 260 butiker och kontor, alla kommunala äldreboenden och gruppboenden och Kristianstads arena samt bygger Kristianstads nya badhus. Bedömt marknadsvärde på fastigheterna i ABK-koncernen är drygt 7 miljarder kronor och omsättningen drygt 780 miljoner kronor. Med över 180 tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.