Skip to main content

Låt inte sommaren brinna inne – brandsläckare kan rädda liv

Blogginlägg   •   Jul 01, 2019 08:00 CEST

Utrusta ditt fordon med 9 liter brandsläckare i sommar

Med förra sommarens torka och många bränder i färskt minne gäller det att tänka till på brandsäkerheten en extra gång i år. Maskiner ska alltid vara utrustade enligt Brandskyddsföreningens branschstandard SBF 127 ”Regler för brandskydd på arbetsfordon och maskiner”. Där regleras storlek, antal och typ av brandsläckare efter fordon och maskin. Vid förhöjd brandrisk rekommenderas skogsfordon dessutom att utrustas med en 9 liters brandsläckare istället för 6 liter.

Under sommaren 2018 drabbades många skogsägare av stora, svårsläckta bränder under det extrema vädret med torka och höga temperaturer som varade under ovanligt lång tid. Bränderna och den höga brandrisken fortsatte också skapa problem även när den värsta brandfaran var över. Glödbrand kan till exempel pyra vidare i månader nere i torvmossar även när marken är fuktig och till och med när det har snöat. Dessa erfarenheter har därför tvingat fram nya sätt att arbeta i skogen.

Utrusta ditt fordon med en 9 liters brandsläckare

Vid förhöjd brandrisk har skogsbranschen gått samman och utarbetat särskilda riktlinjer för att förebygga brand, och om brand redan uppstått förhindra spridning av elden. I dessa direktiv ingår att alltid göra en helhetsbedömning av riskerna vid arbete i markerna vid torka och att på ett tidigt stadium identifiera särskilt utsatta områden. Sådana faktorer kan vara angränsande områden med torrt ris och branta motlut som ger snabb spridning av eld. Det är också viktigt att tillse att tillfartsvägar alltid är framkomliga för larmfordon om brand skulle uppstå.

Grundläggande i det förebyggande arbetet är att utrusta sin skogsmaskin eller traktor med en brandsläckare av större modell än den 6 liters som annars alltid ska vara monterad. Även mindre terrängfordon bör ha brandsläckare och vid arbete med motorsåg eller röjsåg är det bra att ha en mindre släckare tillgänglig.

Skumsläckare eller pulversläckare?

Det råder olika meningar om vilken typ av brandsläckare som bör användas vid brand i skogen, men i Skogsbrukets och Brandskyddsföreningens riktlinjer rekommenderas skumsläckare. De anses ha en mer genomträngande och filmbildande förmåga och är därför särskilt bra för släckning av bränder i skog och mark som har mer porösa, sugande material som mossa och torv. Skumsläckare är även enklare att använda vid blåst då skum sprids och fördelas lättare än pulver.

Klassning av brandsläckare

Alla brandsläckare avsedda för glödbränder har en A-klassning som visar hur stor brand som kan släckas. Testerna för detta sker inomhus i vindstilla miljö med trästavar som är betydligt tätare än torv och mossa som ofta förekommer i skogen, men ger ändå en bra indikation. Den högsta klassningen är 55A. Det innebär att en brandsläckare under dessa förutsättningar klarar att släcka ett bål med bredden 0,5 m, höjden 0,56 m och längden 55 dm.

Rekommenderade brandsläckare vid höjd beredskap:

  • Avverkningsmaskiner 2 x 9 liters skumsläckare
  • Markberedningsmaskiner 6 x 9 liters skumsläckare
  • Grävmaskiner i markberedning 2 x 9 liters skumsläckare
  • Flishuggar 2 x 9 liters skumsläckare
  • Samtliga maskiner ska medföra stålkratta och spade

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.