This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Regeringen-Corona-atgardspaket-25-mars
Regeringen-Corona-atgardspaket-25-mars

Nyhet -

Regeringens Corona-åtgardspaket den 25 mars

Under onsdagen den 25:e januari kom regeringen med förslag på ytterligare ett “Corona-paket” riktat främst till mindre företag. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. Här är förslagen som förväntas gå igenom.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Kanske är det viktigaste förslaget de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen ska gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Det innebär att företag kan få skattelättnader med upp till 5 300 kronor per månad och anställd, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

Motsvarande lättnad föreslås till enskilda näringsidkare via en nedsättning av egenavgifterna. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Som Account on Us uppfattar rapporteringen, gäller paketet samtliga bolag. Rapporteringen tyder också på att den “borttagna delen” av arbetsgivaravgiften inte behöver betalas in av arbetsgivaren, utan företaget registrerar att den inte ska betalas in (till skillnad från många andra förslag som sker retroaktivt). Vi återkommer i denna fråga så snart vi vet mer.

Gäller detta för löner som redan betalats ut? Vi vet inte ännu. Mer information om detta paket ska komma från Skatteverket inom kort. Då kommer vi även återkomma till hur detta ska administreras.

Sammanfattning av förslaget om sänka arbetsgivaravgifter och egenavgifter

  • Företaget kan få sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 5 300 kronor per månad och anställd. Detta gäller löner upp till 25 000 kronor per månad.
  • Förslaget gäller för upp till 30 anställda (även om ditt företag har fler anställda).
  • Skattelättnaden gäller under fyra månader, från 1 mars till 30 juni 2020.
  • Arbetsgivaravgiften sänks men tas inte bort helt – ditt företag ska fortfarande betala ålderspensionsavgiften.
  • För att hjälpa Sveriges enskilda näringsidkare föreslås en motsvarande sänkning av egenavgifterna.

Hur mycket sparar mitt företag på detta?

Eftersom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent inta dras bort blir sänkningen 21,21 procent (arbetsgivaravgiften är normalt 31,42 procent). Detta gäller bara på lönesummor på upp till 25 000 kronor.

Exempel: ditt företag har två anställda inklusive dig själv. Din lön är 35 000 kronor och din anställdas lön är 22 000 kronor.

Din lön: Företaget får bara sänkning på delen upp till 25 000 kronor. Det innebär att din arbetsgivaravgift sänks med 5 303 kronor (25 000 * 0,2121)

Din anställdas lön: Företaget får sänkning på hela lönen, 22 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaravgiften sänks med 4 666 kronor (22 000 * 0,2121)

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera inrättas en statlig lånegaranti. Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av Coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang inrättas ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni 2020.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Förslaget om anstånd med skatten utvidgas

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget.

På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

Företag kan läggas vilande vid arbetslöshet

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.


Vi kan redan nu hjälpa dig med 11 tips för att direkt se över likviditet och kassaflöde samt 5 Steg för hur du fortsätt planerar framåt för att på bästa sätt förbereda dig och verksamheten för tiden även efter denna mest akuta fas.

Vi kan även hjälpa dig med ett mallpaket för korttidspermittering.

Hör av dig om du vill få dessa tips och mallar av oss. Vi vill hjälpa dig som företagare så mycket vi kan och vi erbjuder dig detta kostnadsfritt.

Ämnen

Taggar


Account on Us är en väletablerad redovisningsbyrå som sedan 2014 finns i Sickla Köpkvarter. Företaget är verksamt sedan 1999 och våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter samt medlemmar hos branschorganisationen Srf konsulterna, och arbetet bedrivs enligt svensk standard för redovisningsuppdrag - REX.

Account on Us är redovisningsbyrån med det stora personliga engagemanget som tror på ett nära och direkt samarbete med sina kunder. Våra kunder består huvudsakligen av ägarledda företag. Det är mindre och medelstora företag spridda över många olika branscher.

Account on Us specialiserar sig på att vara ”Redovisningsbyrån du kan räkna med” genom att i många fall vara våra kunders kompletta ekonomifunktion. Ansvarstagande och kvalité på hög nivå med proaktivitet i fokus präglar vårt arbetssätt och dialogen med kunden är effektiv och resultatorienterad.
Vi bidrar till ökad säkerhet i kundernas beslut, trygghet, kunskaper och förståelse för hur olika agerande på olika sätt bidrar till resultat i önskad riktning. Varje kunds redovisning och ekonomi är unik och ska därför också få genuint och engagerat bemötande, vid varje kontakt.

Account on Us åtar sig uppdrag främst i Storstockholm Beroende på behov och önskemål sköts uppdragen på plats hos dig som kund eller på distans, hos oss på kontoret i Sickla Köpkvarter.

Account on Us söker och har kapacitet för fler uppdrag då vi är inne i en väldigt positiv tillväxtfas. Det innebär att vi redan from i mars har möjlighet att åta oss nya uppdrag. Uppdrag vi gärna åter oss är ägarledda företag, i tillväxt, gärna lönsamma. De har 5-50 anställda och är belägna i Stockholms city, Nacka, Värmdö. Bolagen drivs av passionerade företagare och entreprenörer som brinner för sin verksamhet. De vill ha ett givande och långsiktigt samarbete där vi tillsammans jobbar för att de ska hitta och nå sina mål. 

Presskontakt

Relaterade nyheter