Skip to main content

Re:sonera del 1 - Engångsskyltar – varumärkets baksida

Blogginlägg   •   Feb 27, 2019 11:25 CET

Idag erbjuder skyltbranschen främst engångsskyltar som är anpassade till ett företags logotyp samt lokalen företaget verkar i. När företag flyttar eller byter grafisk identitet blir skylten avfall. Materialen som används i branschen, som exempelvis aluminium, är energikrävande att utvinna, de plaster som används är av fossilt ursprung och avfallet som skapas är i regel svårhanterligt eftersom det innehåller elektronik.

Kasserade skyltar i värdefulla material.


CIRKULÄR EKONOMI – DESIGNA BORT AVFALL

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.

För Accus är kärnan i det cirkulära arbetet att designa en hållbar och attraktiv produktportfölj, utveckla affärsmodeller som är lönsamma och miljömässigt hållbara samt att utveckla ett fungerande retursystem där värdet i nedmonterade skyltar fångas upp och företagets avfall minimeras.

Accus strävar efter att förlänga livet på skylten i sin helhet, de olika delarna och materialen

Det tillverkas skyltar som håller längre än vad de används, de fungerar fortfarande när kunden inte vill ha dem längre på grund av flytt eller byte av logotyp. Det blir onödigt köp och släng och kan vi hitta nya sätt att uppdatera skyltarna kan vi förlänga livet på materialen och cirkulera komponenter så länge som möjligt. En spännande tanke är att kunna erbjuda kunderna de bästa skyltarna utan att de nödvändigtvis måste äga dem. Vi vill göra flergångsskyltar istället för engångsskyltar.

INNOVATIONSPROJEKT MED VINNOVASTÖD

Accus bedriver sedan 2016 forskning och utveckling kring omställning till en cirkulär ekonomi.
Projektet kommer fortgå fram till och med december 2019 och har finansiellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet dokumenteras akademiskt av Lunds universitet.

Projektmål:

  • utveckla system för recirkulering som stödjer återanvändning och återtillverkning
  • skapa affärsmodeller som är ekonomiskt och ekologiskt hållbara
  • skapa en hållbar och attraktiv produktportfölj av skyltar som kan recirkulera
  • skapa nationell spridning och inspiration till andra företag kring möjligheterna och behovet av omställning mot en cirkulär ekonomi • att öppna för en samhällsvetenskaplig analys och spridning av hur organisationer kan bli mera cirkulär
  • leda och främja utvecklingen av en nationellt hållbar skyltbransch

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.